Avgjørelser 2019

Høyesterettsdommere juni 2017 Foto: Sturlason/Høyesterett

Høyesteretts avgjørelse i den enkelte sak, vil vanligvis foreligge omkring to til tre uker etter at saken har vært oppe til behandling. Den vil da bli publisert her på Høyesteretts nettside.