Ankeutvalget - Sivile saker

Overprøvig av tvangsvedtak. Anke over hevingskjennelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. april 2019, HR-2019-702-U, (sak nr. 19-047771SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse A mot B kommune (advokat Sverre Larhammer)

Les mer

Spørsmål om avvisning av omstøtelsessak

Høyesteretts ankeutvalges kjennelse 29. mars 2019, HR-2019-623-U, (sak nr. 19-042437SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse Scotch & Soda B.v. (advokat Per Magne Ristvedt) mot Brandment AS Konkursbo (advokat Leif Petter Madsen v/advokatfullmektig Mira Levand Bergsland)

Les mer

Spørsmål om bortfall av rettslig interesse etter salg av borettslagsandel

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 27. mars 2019, HR-2019-615-U, (sak nr. 19-029986SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse X Borettslag (advokat Trond Svinø) mot A (advokat Erik Nikolai Wexels Wold)

Les mer

Folketrygd - Krav på arbeidsavklaringspenger

Høyesteretts ankeutvalgs dom 21. mars 2019, HR-2019-557-U, (sak nr. 18-119489SIV-HRET), sivil sak, anke over dom A (advokat Janet Susan Marie Riise) mot Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Henriette Lund Busch)

Les mer

Utleggsforretning - Spørsmål om fraværsdom er en nullitet og dermed ikke kan utgjøre gyldig tvangsgrunnlag

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. mars 2019, HR-2019-540-U, (sak nr. 19-025905SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse A Dødsbo (advokat Bjørn Ludvig Zwilgmeyer) mot B (advokat Mariann Næss)

Les mer

Jordskifterettens kompetanse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12. mars 2019, HR-2019-500-U, (sak nr. 19-020077SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Ove Andersen) mot B, C, D (advokat Roald Solberg-Jacobsen)

Les mer

Lagmannsrettens nektelsesbeslutning i sak om samværsnekt

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. mars 2019, HR-2019-438-U, (sak nr. 19-023419SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning A, B (advokat Frode Sulland) mot X kommune (advokat Cecilie Lysjø Jacobsen)

Les mer

Barnevernsak - vilkåret om økt tvang i forhold til i fylkesnemnda

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7. februar 2019, HR-2019-239-U, (sak nr. 19-017484SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning A, B mot X kommune (advokat Heidi Andresen)

Les mer

Spørsmål om avvisning av ankegrunn

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. februar 2019, HR-2019-223-U, (sak nr. 18-153598SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse Sønderberg AS (advokat Kristian Huser) mot Gardermoen Residence AS, Gardermoen Residence AS Konkurbo (advokat Håvard Wiker)

Les mer

Fri sakførsel

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 1. februar 2019, HR-2019-188-U, (sak nr. 18-193526SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Malene Hoås Tyberø)

Les mer

Begjæring om oppfriskning av fraværsdom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25. januar 2019, HR-2019-125-U, (sak nr. 18-193725SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Hilde Skare) mot B (advokat Børth-Eivind Austrheim Lid)

Les mer

Betydningen av fagkyndig meddommers forfall i sak om omsorgsovertakelse og samvær med barn

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 23. januar 2019, HR-2019-103-U, (sak nr. 18-190526SIV-HRET), sivil sak, anke over dom A (advokat Sulman Maroof Hussain) mot B (advokat Hanne Pentzen), X kommune (advokat Jon Sverdrup Efjestad)

Les mer

Partshjelp - seksjonseierne i sameiet og kommune

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. januar 2019, HR-2019-79-U, (sak nr. 18-192291SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse Sameiet Montana Terrasse mot Bergen kommune (Kommuneadvokaten i Bergen v/advokat Roald Hopsnes), De eldres boligspareklubb Landås/Natland (partshjelper v/spesialrådgiver Jan Ludvig Jacobsen)

Les mer

Opphevelse - omsorgsovertakelse og samvær

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17. januar 2019, HR-2019-64-U, (sak nr. 19-003467SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Augund Martin Krogh) mot B (advokat Elin Folseraas), X kommune (advokat Vibeke Knapstad)

Les mer