Avdeling - Straffesaker

Fangst av snøkrabbe på norsk kontinentalsokkel

Høyesteretts dom 14. februar 2019, HR-2019-282-S, (sak nr. 18-064307STR-HRET), straffesak, anke over dom  A og SIA North Star Ltd (advokat Hallvard Østgård) mot påtalemyndigheten(førstestatsadvokat Lars Fause og advokat Tolle Stabell)

Les mer

Straffutmåling ved innførsel av ca. 29 kilo khat til Norge

Høyesteretts dom 13. februar 2019, HR-2019-281-A, (sak nr. 18-163008STR-HRET), straffesak, anke over dom  A (advokat Hallvard Helle) mot påtalemyndigheten (statsadvokat Ingrid Vormeland Salte)

Les mer

Forsøk på voldtekt til samleie

Høgsteretts dom 1. februar 2019, HR-2019-189-A, (sak nr. 18-131695STR-HRET), straffesak, anke over dom  A (advokat Marius Oscar Dietrichson) mot påtalemakta (førstestatsadvokat Anne Grøstad)

Les mer

Vilkåra for frivillig tilbaketrekking frå forsøk på drap var ikkje oppfylte

Høgsteretts dom 10. januar 2019 dom, HR-2019-47-A, (sak nr. 18-127806STR-HRET), straffesak, anke over dom  A (advokat Marius Oscar Dietrichson) mot påtalemakta (statsadvokat Guro Hansson Bull)

Les mer

Om aktor var habil i ei sak for Høgsterett

Høgsteretts avgjerd 9. januar 2019, HR-2019-34-S, (sak nr. 18-064307STR-HRET), straffesak, anke over dom  A og SIA North Star Ltd. (advokat Hallvard Østgård) mot påtalemakta (førstestatsadvokat Lars Fause og advokat Tolle Stabell)

Les mer