Avgjørelser samlet 2019

Erstatningsansvar for avviklingsstyre for påståtte feil knyttet til fordringsprøvelsen (15.02.19) Høyesteretts dom 15. februar 2019 i HR-2019-317-A, (sak nr. 18-103200SIV-HRET), sivil sak, anke over dom Even Harry Rønvik (advokat Espen Reidar Ostling) mot Eivind Åkerland (advokat Peter Vagle) Les mer
Erstatning som følge av skade etter båttur med RIB (15.02.19) Høyesteretts dom 15. februar 2019, HR-2019-318-A, (sak nr. 18-128574SIV-HRET), sivil sak, anke over dom A (advokat Tom Sørum) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Merete Anita Utgård) Les mer
Fengsling av person under 18 år (15.02.19) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15. februar 2019, HR-2019-319-U, (sak nr. 19-025269STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse Påtalemyndigheten (politiadvokat Silje Anine Green) mot A (advokat Solveig Kristine Høgtun) Les mer
Fangst av snøkrabbe på norsk kontinentalsokkel (14.02.19) Høyesteretts dom 14. februar 2019, HR-2019-282-S, (sak nr. 18-064307STR-HRET), straffesak, anke over dom  A og SIA North Star Ltd (advokat Hallvard Østgård) mot påtalemyndigheten(førstestatsadvokat Lars Fause og advokat Tolle Stabell) Les mer
Straffutmåling ved innførsel av ca. 29 kilo khat til Norge (13.02.19) Høyesteretts dom 13. februar 2019, HR-2019-281-A, (sak nr. 18-163008STR-HRET), straffesak, anke over dom  A (advokat Hallvard Helle) mot påtalemyndigheten (statsadvokat Ingrid Vormeland Salte) Les mer
Flytebryggeanlegg krenket en nabos strandrett (13.02.19) Høyesteretts dom 13. februar 2019, HR-2019-280-A, (sak nr. 18-112942SIV-HRET), sivil sak, anke over dom  I. Ellen Margrethe Syvertsen (advokat Jens-Henrik Lien) mot Skjærhalden Gjestehavn AS (advokat Tore Skar) II. Skjærhalden Gjestehavn AS (advokat Tore Skar) mot Ellen Margrethe Syvertsen (advokat Jens-Henrik Lien) Les mer
Merverdiavgift for kusking av travhester (12.02.19) Høyesteretts dom 12. februar 2019, HR-2019-273-A, (sak nr. 18-096925SIV-HRET), sivil sak, anke over dom  Åsbjørn Tengsareid (advokat Rune Helgestad Eriksen), Det Norske Travselskap (partshjelper) (advokat Kaare Andreas Shetelig) mot Staten v/Skattedirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Kari Sigurdsen) Les mer
Barnevernsak - vilkåret om økt tvang i forhold til i fylkesnemnda (07.02.19) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7. februar 2019, HR-2019-239-U, (sak nr. 19-017484SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning A, B mot X kommune (advokat Heidi Andresen) Les mer
Krav om skadebot etter at ein fraktførar utleverte varer til kjøparen trass i at seljaren hadde instruert om stansing (06.02.19) Høgsteretts dom 6. februar 2019, HR-2019-231-A, (sak nr. 18-051892SIV-HRET), sivil sak, anke over dom  Genfoot Inc. (advokat Tage Brigt Andreassen Skoghøy) mot SCHENKERocean Ltd (advokat Hans Peder Bjerke) Les mer
Varetektsfengsling - tidsperspektivet (05.02.19) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. februar 2019, HR-2019-225-U, (sak nr. 19-017993STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Håvard Flatland) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Eivind Kluge) Les mer
Særlig grovt skadeverk og grovt forsikringsbedrageri (04.02.19) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 4. februar 2019, HR-2019-202-U, (sak nr. 18-193963STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat Randulf Schumann Hansen ) mot Påtalemyndigheten Les mer
Spørsmål om avvisning av ankegrunn (04.02.19) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. februar 2019, HR-2019-223-U, (sak nr. 18-153598SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse Sønderberg AS (advokat Kristian Huser) mot Gardermoen Residence AS, Gardermoen Residence AS Konkurbo (advokat Håvard Wiker) Les mer
Forsøk på voldtekt til samleie (01.02.19) Høgsteretts dom 1. februar 2019, HR-2019-189-A, (sak nr. 18-131695STR-HRET), straffesak, anke over dom  A (advokat Marius Oscar Dietrichson) mot påtalemakta (førstestatsadvokat Anne Grøstad) Les mer
Grovt underslag (01.02.19) Høyesteretts ankeutvalgs dom 1. februar 2019, HR-2019-195-U, (sak nr. 18-194014STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat Roar Bårdlund) mot Påtalemyndigheten Les mer
Avvisning - tvist om bevis (01.02.19) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 1. februar 2019,  HR-2019-181-U, (sak nr. 19-014296STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse: A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Lisbeth Ravlo Backe) Les mer
Fri sakførsel (01.02.19) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 1. februar 2019, HR-2019-188-U, (sak nr. 18-193526SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Malene Hoås Tyberø) Les mer
Lønnsplikt ved permittering (31.01.19) Høgsteretts dom 31. januar 2019, HR-2019-178-A, (sak nr. 18-163837SIV-HRET), sivil sak, anke over dom  Transocean Offshore (North Sea) Ltd. (advokat Pål Tangen), (rettsleg medhjelpar: advokat Voggi Bondi) mot John Håkon Larsen (advokat Bent Endresen), Industri Energi (partshjelpar) (advokat Eyvind Mossige) Les mer
Skattefradrag for konsernbidrag (28.01.19) Høgsteretts dom 28. januar 2019, HR-2019-140-A, (sak nr. 18-069096SIV-HRET), sivil sak, anke over dom  Yara International ASA (advokat Morten Goller) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Pål Erik Wennerås) Les mer
Spørsmål om retting av sakskostnadsavgjørelse (28.01.19) Høgsteretts vedtak 28. januar 2019, HR-2019-146-A, (sak nr. 18-084484SIV-HRET), sivil sak, anke over avgjerd Forvaltar for tidlegare advokat Jon Eilif, Orrems advokatvirksomhet, advokat Anne Helsingeng (advokat Anne Helsingeng) mot AIG Europe Limited (advokat Svein Åge Bergset), Tryg Forsikring, Storetvedt Regnskapsbyrå AS (advokat Trine Vøien) Les mer
Fengsling etter utleveringsloven (25.01.19) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25. januar 2019, HR-2019-120-U, (sak nr. 19-010294STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Jan Erik Teigum) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Marte Øverland Danielsen, politiadvokat Hans Petter Pedersen Skurdal) Les mer
Begjæring om oppfriskning av fraværsdom (25.01.19) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25. januar 2019, HR-2019-125-U, (sak nr. 18-193725SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Hilde Skare) mot B (advokat Børth-Eivind Austrheim Lid) Les mer
Betydningen av fagkyndig meddommers forfall i sak om omsorgsovertakelse og samvær med barn (23.01.19) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 23. januar 2019, HR-2019-103-U, (sak nr. 18-190526SIV-HRET), sivil sak, anke over dom A (advokat Sulman Maroof Hussain) mot B (advokat Hanne Pentzen), X kommune (advokat Jon Sverdrup Efjestad) Les mer
Ankenektelse - kjøring i beruset tilstand (21.01.19) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. januar 2019, HR-2019-81-U, (sak nr. 18-188693STR-HRET), straffesak, anke over beslutning Påtalemyndigheten (statsadvokat Henriette Kvinnsland) mot A (advokat Erling Johannes Kjærmann v/advokatfullmektig Alexander Schimmelpfennig Nygaard) Les mer
Partshjelp - seksjonseierne i sameiet og kommune (21.01.19) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. januar 2019, HR-2019-79-U, (sak nr. 18-192291SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse Sameiet Montana Terrasse mot Bergen kommune (Kommuneadvokaten i Bergen v/advokat Roald Hopsnes), De eldres boligspareklubb Landås/Natland (partshjelper v/spesialrådgiver Jan Ludvig Jacobsen) Les mer
Forholdsmessighetsvurderingen i fengslingskjennelse (17.01.19) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17. januar 2019, HR-2019-65-U, (sak nr. 19-007459STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Nils Christian Nordhus) mot Påtalemyndigheten (politifullmektig Dywecke Gjermundrød) Les mer
Opphevelse - omsorgsovertakelse og samvær (17.01.19) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17. januar 2019, HR-2019-64-U, (sak nr. 19-003467SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Augund Martin Krogh) mot B (advokat Elin Folseraas), X kommune (advokat Vibeke Knapstad) Les mer
Varetektsfengsling av mindreårig (15.01.19) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15. januar 2019, HR-2019-55-U, (sak nr. 19-006011STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Solveig Kristine Høgtun) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Henrik Rådal) Les mer
Barnevernsak - spørsmål om meddommers habilitet (15.01.19) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15. januar 2019, HR-2019-56-U, (sak nr. 18-188679SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Signe Bodil Blekastad) mot X kommune (advokat Dag Inge Urå) Les mer
Spørsmål om ulovfesta objektivt erstatningsansvar ved bruk av spinningsykkel (14.01.19) Høgsteretts dom 14. januar 2019, HR-2019-52-A, (sak nr. 18-070984SIV-HRET), sivil sak, anke over dom  Spenst X AS, Sparebank 1 Skadeforsikring AS (advokat Yngve Skogrand) mot A (advokat Einar Ingvald Skrøder Lohne) Les mer
Krav om innsyn - straffeprosessloven § 264 (11.01.19) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. januar 2019, HR-2019-44-U, (sak nr. 18-064307STR-HRET), straffesak, anke over dom A, SIA North Star Ltd (advokat Hallvard Østgård) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Lars Fause og advokat Tolle Stabell) Les mer
Vilkåra for frivillig tilbaketrekking frå forsøk på drap var ikkje oppfylte (10.01.19) Høgsteretts dom 10. januar 2019 dom, HR-2019-47-A, (sak nr. 18-127806STR-HRET), straffesak, anke over dom  A (advokat Marius Oscar Dietrichson) mot påtalemakta (statsadvokat Guro Hansson Bull) Les mer
Om aktor var habil i ei sak for Høgsterett (09.01.19) Høgsteretts avgjerd 9. januar 2019, HR-2019-34-S, (sak nr. 18-064307STR-HRET), straffesak, anke over dom  A og SIA North Star Ltd. (advokat Hallvard Østgård) mot påtalemakta (førstestatsadvokat Lars Fause og advokat Tolle Stabell) Les mer