Avgjørelser samlet 2019

Rettens veiledningsplikt ved behandlingen av sivile krav i en straffesak (12.04.19) Høyesteretts dom 12. april 2019, HR-2019-741-A, (sak nr. 18-177107SIV-HRET), sivil sak, anke over dom:  I. A (advokat Frode Sulland) mot B (advokat Nora Hallén) II. C (advokat Bjørnar Eilertsen) mot B (advokat Nora Hallén) Les mer
Overprøvig av tvangsvedtak. Anke over hevingskjennelse (11.04.19) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. april 2019, HR-2019-702-U, (sak nr. 19-047771SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse A mot B kommune (advokat Sverre Larhammer) Les mer
Utlevering til Polen (11.04.19) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. april 2019, HR-2019-729-U, (sak nr. 19-056453STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse: A (advokat Erik Dammen Stoltz) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Lisa Mari Løkke) Les mer
Fengsel i 13 år for seksuelle overgrep gjennomført ved kontakt over internett (10.04.19) Høyesteretts dom 10. april 2019, HR-2019-721-A, (sak nr. 19-024643STR-HRET), straffesak, anke over dom: Påtalemyndigheten (statsadvokat Anders Mandal Funnemark) mot A (advokat Anders Green) Les mer
Straffutmåling for forsøk på drap (10.04.19) Høyesteretts dom 10. april 2019, HR-2019-714-A, (sak nr. 19-004606STR-HRET), straffesak, anke over dom: A (advokat Marius Oscar Dietrichson) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Kristian Jarland) Les mer
Delvis fullbyrding av fengselsstraff etter brudd på vilkår om narkotikaprogram med domstolskontroll (04.04.19) Høyesteretts dom 4. april 2019, HR-2019-677-A, (sak nr. 19-010822STR-HRET), straffesak, anke over dom: A (advokat Halvard Helle) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Iris Øsp Lydsdottir Storås) Les mer
Uberettiget bruk av arbeidsgivers kredittkort er underslag (04.04.19) Høyesteretts dom 4. april 2019, HR-2019-676-A, (sak nr. 18-190271STR-HRET), straffesak, anke over dom: A (advokat Per Danielsen) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Joakim Ziesler Berge) Les mer
Inhabilitet (04.04.19) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. april 2019, HR-2019-674-U, (sak nr. 19-046397STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse: A (advokat Odd Harald Hovde) mot Påtalemyndigheten Les mer
Soningsutsettelse som følge av psykisk lidelse (03.04.19) Høyesteretts kjennelse 3. april 2019, HR-2019-653-A, (sak nr. 18-190497STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse: A (advokat Jørn Terje Kristensen) mot Kriminalomsorgen region øst (kst. statsadvokat Andreas Strand) Les mer
Prinsippene for verdsettelse av odelseiendom ved odelstakst (02.04.19) Høyesteretts dom 2. april 2019, HR-2019-647-A, (sak nr. 18-193765SIV-HRET), sivil sak, anke over dom: John Hedalen (advokat Oddvar Myhren Møllerløkken) mot Solveig Hedalen, Marit Hedalen Småvik, Kirsti Hedalen, Tom Hedalen (advokat Christian Wefling) Les mer
Nødverge og provokasjon (02.04.19) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 2. april 2019, HR-2019-642-U, (sak nr. 19-041316STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat Arild Karl Humlen) mot Påtalemyndigheten Les mer
Lagmannsrettens begrunnelse for ankenektelse (01.04.19) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 1. april 2019, HR-2019-641-U, (sak nr. 19-046705STR-HRET), straffesak, anke over beslutning A (advokat Frode Jæger Folkestad) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Nina Grande) Les mer
Fengsling - gjentakelsesfare (29.03.19) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29. mars 2019, HR-2019-622-U, (sak nr. 19-048827STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse Påtalemyndigheten (politiadvokat Jan-Thomas Lunde)  mot A (advokat Tarik Abbou) Les mer
Grensen mellom simpel og grov kroppsskade (29.03.19) Høyesteretts ankeutvalgs dom 29. mars 2019, HR-2019-632-U, (sak nr. 19-025224STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten Les mer
Spørsmål om avvisning av omstøtelsessak (29.03.19) Høyesteretts ankeutvalges kjennelse 29. mars 2019, HR-2019-623-U, (sak nr. 19-042437SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse Scotch & Soda B.v. (advokat Per Magne Ristvedt) mot Brandment AS Konkursbo (advokat Leif Petter Madsen v/advokatfullmektig Mira Levand Bergsland) Les mer
Mishandling i nære relasjoner (28.03.19) Høyesteretts dom 28. mars 2019, HR-2019-621-A, (sak nr. 18-160032STR-HRET), straffesak, anke over dom: A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Påtalemyndigheten (kst. statsadvokat Alf Anton Røst) Les mer
Ransaking kan gjennomføres hos Tidal Music AS (28.03.19) Høyesteretts kjennelse 28. mars 2019, HR-2019-610-A, (sak nr. 19-010640STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse: Tidal Music AS (advokat Fredrik Berg) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Henrik Horn) Les mer
Straffutmåling for kortvarig befatning med 217 kilo hasj (28.03.19) Høyesteretts dom 28. mars 2019, HR-2019-609-A, (sak nr. 18-185009STR-HRET), straffesak, anke over dom: A (advokat Trygve Staff) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Stein Vale) Les mer
Opphevelse av lagmannsrettens kjennelse om avvisning av anke (28.03.19) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. mars 2019, HR-2019-625-U, (sak nr. 19-040049STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Christian Wiig) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Kaia Strandjord) Les mer
Straff for ulovlig bruk av au pairer m.v. (27.03.19) Høyesteretts dom 27. mars 2019, HR-2019-599-A, (sak nr. 18-174004STR-HRET), straffesak, anke over dom: A (advokat Halvard Helle), B (advokat John Christian Elden), C (advokat Thomas Horn) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Johan Øverberg) Les mer
Voldtekt og seksuell handling mot barn under 16 år (27.03.19) Høyesteretts ankeutvalges kjennelse og beslutning 27. mars 2019, HR-2019-611-U, (sak nr. 19-034598STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat Ørjan Eskeland) mot Påtalemyndigheten Les mer
Spørsmål om bortfall av rettslig interesse etter salg av borettslagsandel (27.03.19) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 27. mars 2019, HR-2019-615-U, (sak nr. 19-029986SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse X Borettslag (advokat Trond Svinø) mot A (advokat Erik Nikolai Wexels Wold) Les mer
Fravær for tiltalt underlagt tvungent psykisk helsevern (26.03.19) Høyesteretts ankeutvalgs dom og kjennelse 21. mars 2019, HR-2019-556-U, (sak nr. 19-029210STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse og (sak nr. 19-034385STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat Per Ove Marthinsen) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Mathias Emil Hager) Les mer
Passiv medvirkning til mishandling i nære relasjoner (21.03.19) Høyesteretts dom 21. mars 2019, HR-2019-561-A, (sak nr. 18-173981STR-HRET), straffesak, anke over dom: A (advokat Steinar Jacob Thomassen) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Håvard Kalvåg) Les mer
Oppreisingserstatning i sak om kikking inn i boliger (21.03.19) Høyesteretts dom 21. mars 2019, HR-2019-563-A, (sak nr. 18-162196STR-HRET), straffesak, anke over dom: I. A (advokat Øistein Storrvik) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Kaia Strandjord) II. B, C, D, E (advokat Jorunn Løvseth) mot A (advokat Øistein Storrvik) Les mer
Folketrygd - Krav på arbeidsavklaringspenger (21.03.19) Høyesteretts ankeutvalgs dom 21. mars 2019, HR-2019-557-U, (sak nr. 18-119489SIV-HRET), sivil sak, anke over dom A (advokat Janet Susan Marie Riise) mot Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Henriette Lund Busch) Les mer
Spørsmål om lukkede dører under ankeforhandlinger i Høyesterett (20.03.19) Høyesteretts kjennelse og beslutning 20. mars 2019, HR-2019-568-A, (sak nr. 18-190497STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse: A (advokat Jørn Terje Kristensen) mot Kriminalomsorgen region øst (kst. statsadvokat Andreas Strand) Les mer
Delvis opphevelse av ankenektelse i våpensak (19.03.19) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. mars 2019, HR-2019-536-U, (sak nr. 19-032510STR-HRET), straffesak, anke over beslutning A (advokat Jostein Alvheim) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Benedikte Høgseth) Les mer
Utleggsforretning - Spørsmål om fraværsdom er en nullitet og dermed ikke kan utgjøre gyldig tvangsgrunnlag (19.03.19) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. mars 2019, HR-2019-540-U, (sak nr. 19-025905SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse A Dødsbo (advokat Bjørn Ludvig Zwilgmeyer) mot B (advokat Mariann Næss) Les mer
Fengsling - gjentakelsesfare (18.03.19) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. mars 2019, HR-2019-527-U, (sak nr. 19-041817STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Bjørn Nærum) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Elin Rike Johansen) Les mer
Om ankesakene mot Eirik Jensen og Gjermund Erik Cappelen fortsatt skal være forent til felles behandling (15.03.19) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15. mars 2019, HR-2019-523-U, (sak nr. 19-038031STR-HRET), straffesak, anke over beslutning Eirik Jensen (advokat John Christian Elden, advokat Sidsel Magdalena Jaqueline Katralen, advokat Thomas Randby) mot Gjermund Erik Cappelen (advokat Benedict de Vibe, advokat Kaja de Vibe Malling), Påtalemyndigheten (ass sjef for spesialenheten Guro Glærum Kleppe) Les mer
Straff for drap ved filleristing av spedbarn (14.03.19) Høyesteretts dom 14. mars 2019,HR-2019-509-A, (sak nr. 18-175834STR-HRET), straffesak, anke over dom: I.  A (advokat Jon Anders Hasle) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Tomasz Edsberg) II. Påtalemyndigheten (statsadvokat Tomasz Edsberg) mot A (advokat Jon Anders Hasle Les mer
Spørsmål om rett til å anke over konkursåpningskjennelse (14.03.19) Høyesteretts kjennelse 14. mars 2019, HR-2019-515-A, (sak nr. 18-153598SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse:  Sønderberg AS (advokat Kristian Huser) mot Gardermoen Residence (advokat Anne Marie Sejersted), Gardermoen Residence AS' konkursbo  (advokat Håvard Wiker) Les mer
Uaktsom kjøring i alpinbakke (12.03.19) Høyesteretts dom 12. mars 2019, HR-2019-497-A, (sak nr. 18-176486STR-HRET), straffesak, anke over dom: A (advokat Svein Kjetil Stallemo) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Anders Mandal Funnemark), B (advokat Tom Sørum) Les mer
Jordskifterettens kompetanse (12.03.19) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12. mars 2019, HR-2019-500-U, (sak nr. 19-020077SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Ove Andersen) mot B, C, D (advokat Roald Solberg-Jacobsen) Les mer
Tillatelse til å gjøre opptak fra ankeforhandlingen i Høyesterett (11.03.19) Høyesteretts beslutning 11. mars 2019, HR-2019-495-A, (sak nr. 19-010640STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse: Tidal Music AS (advokat Fredrik Berg) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Henrik Horn) Les mer
Nye lovbrudd mellom hovudforhandling og dom (08.03.19) Høyesteretts dom 8. mars 2019, HR-2019-486-A, (sak nr. 18-168707STR-HRET), straffesak, anke over dom: A (advokat Bendik Falch-Koslung) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Thorbjørn Klundseter) Les mer
Lagmannsrettens silingsavgjørelse i Lime-saken (07.03.19) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7. mars 2019, HR-2019-469-U, (sak nr. 19-015059STR-HRET), straffesak, anke over beslutning, A (advokat Kim Erling Gerdts, advokat Patrick Lundevall-Unger), B (advokat Kristen Sverre Fari, advokat Ole-Kristian Ringnes), C (advokat Mette Yvonne Larsen), D (advokat Morten Furuholmen), E (advokat Morten Kjensli, advokat Arve Ringsbye), F (advokat Petter Bonde), G (advokat Randulf Schumann Hansen, advokat Magnus Brekke Svanberg), H (advokat Thomas Klevenberg) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Geir Evanger) Les mer
Lagmannsrettens nektelsesbeslutning i sak om samværsnekt (07.03.19) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. mars 2019, HR-2019-438-U, (sak nr. 19-023419SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning A, B (advokat Frode Sulland) mot X kommune (advokat Cecilie Lysjø Jacobsen) Les mer
Opphevelse av henvisningsbeslutning på grunn av manglende kontradiksjon (05.03.19) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. mars 2019, HR-2019-446-U, (sak nr. 19-030914STR-HRET), straffesak, anke over beslutning A (advokat Eirik Nåmdal) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Magne Kvamme Sylta) Les mer
Bounndragelse (05.03.19) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 5. mars 2019, HR-2019-449-U, (sak nr. 19-009758STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat Oddmund Enoksen), B (advokat Pål Sverre Hernæs), C (advokat Rolf Henning Borge) mot Påtalemyndigheten Les mer
Straffutmåling for grove trusler (04.03.19) Høyesteretts dom 4. mars 2019, HR-2019-440-A, (sak nr. 18-168736STR-HRET), straffesak, anke over dom: A (advokat Halvard Helle) mot B, C (advokat Odd-Rune Torstrup), Påtalemyndigheten (kst. statsadvokat Asbjørn Eritsland) Les mer
Omgjøring av mandat for sakkyndig i sak om bevissikring (04.03.19) Høyesteretts kjennelse 4. mars 2019, HR-2019-439-A, (sak nr. 18-141709SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse: I. Songa Holding AS, Offshore Heavy Transport AS (advokat Eirik Wensell Raanes) mot Spar Shipping AS (advokat Jan Magne Isaksen) II. Lotus Marine AS, Oceanus (Luxembourg) S.à r.l. (advokat Thomas Gjølberg Naalsund) mot Spar Shipping AS (advokat Jan Magne Isaksen) III. Grand China Logistics Holding (Group) Co. Ltd. (advokat Kristoffer Aasebø) mot Spar Shipping AS (advokat Jan Magne Isaksen) Les mer
Samfunnsstraff ved voldslovbrudd (28.02.19) Høyesteretts dom 28. februar 2019, HR-2019-425-A, (sak nr. 18-173910STR-HRET), straffesak, anke over dom: A (advokat Frode Sulland) mot påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Trude Elisabeth Sparre) Les mer
Straff for seksuallovbrudd (28.02.19) Høyesteretts dom 28. mars 2019, HR-2019-608-A, (sak nr. 19-006708STR-HRET), straffesak, anke over dom: A (advokat Marius Oscar Dietrichson) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Vibeke Gjøslien Martins) Les mer
Betydningen av ansiennitet ved nedbemanning (28.02.19) Høyesteretts dom 28. februar 2019, HR-2019-424-A, (sak nr. 18-048786SIV-HRET), sivil sak, anke over dom: Skanska Norge AS (advokat Jarl Borgvin Dørre), Næringslivets Hovedorganisasjon (advokat Kurt Weltzien) (partshjelper) mot Inge Kristian Einset, Richard Mark Bell, Jim Aune, Kolbjørn Dolmseth, Bent Åge Andersen, Egil Grongstad (advokat Edvard Bakke), Landsorganisasjonen i Norge (partshjelper) (advokat Elisabeth Susan Grannes) Les mer
Lagmannsrettens beslutning om å sette lagrettens kjennelse til side (22.02.19) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. februar 2019, HR-2019-361-U, (sak nr. 19-026524STR-HRET), straffesak, anke over beslutning Eirik Jensen (advokat John Christian Elden, advokat Sidsel Magdalena Jaqueline Katralen, advokat Thomas Randby) mot Påtalemyndigheten (ass sjef for spesialenheten Guro Glærum Kleppe) Les mer
Manglende begrunnelse av omgjøringsavgjørelse (21.02.19) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. februar 2019, HR-2019-367-U, (sak nr. 19-011751STR-HRET), straffesak, anke over beslutning A mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Trude Antonsen) Les mer
Ankenektelse og omgjøring (21.02.19) Høyesteretts ankeutvalg kjennelse 21. februar 2019, HR-2019-367-U, (sak nr. 19-011751STR-HRET), straffesak, anke over beslutning A mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Trude Antonsen) Les mer
Erstatningsansvar for avviklingsstyre for påståtte feil knyttet til fordringsprøvelsen (15.02.19) Høyesteretts dom 15. februar 2019 i HR-2019-317-A, (sak nr. 18-103200SIV-HRET), sivil sak, anke over dom: Even Harry Rønvik (advokat Espen Reidar Ostling) mot Eivind Åkerland (advokat Peter Vagle) Les mer
Fengsling av person under 18 år (15.02.19) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15. februar 2019, HR-2019-319-U, (sak nr. 19-025269STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse Påtalemyndigheten (politiadvokat Silje Anine Green) mot A (advokat Solveig Kristine Høgtun) Les mer
Fangst av snøkrabbe på norsk kontinentalsokkel (14.02.19) Høyesteretts dom 14. februar 2019, HR-2019-282-S, (sak nr. 18-064307STR-HRET), straffesak, anke over dom: A og SIA North Star Ltd (advokat Hallvard Østgård) mot påtalemyndigheten(førstestatsadvokat Lars Fause og advokat Tolle Stabell) Les mer
Straffutmåling ved innførsel av ca. 29 kilo khat til Norge (13.02.19) Høyesteretts dom 13. februar 2019, HR-2019-281-A, (sak nr. 18-163008STR-HRET), straffesak, anke over dom: A (advokat Hallvard Helle) mot påtalemyndigheten (statsadvokat Ingrid Vormeland Salte) Les mer
Flytebryggeanlegg krenket en nabos strandrett (13.02.19) Høyesteretts dom 13. februar 2019, HR-2019-280-A, (sak nr. 18-112942SIV-HRET), sivil sak, anke over dom:  I. Ellen Margrethe Syvertsen (advokat Jens-Henrik Lien) mot Skjærhalden Gjestehavn AS (advokat Tore Skar) II. Skjærhalden Gjestehavn AS (advokat Tore Skar) mot Ellen Margrethe Syvertsen (advokat Jens-Henrik Lien) Les mer
Merverdiavgift for kusking av travhester (12.02.19) Høyesteretts dom 12. februar 2019, HR-2019-273-A, (sak nr. 18-096925SIV-HRET), sivil sak, anke over dom:  Åsbjørn Tengsareid (advokat Rune Helgestad Eriksen), Det Norske Travselskap (partshjelper) (advokat Kaare Andreas Shetelig) mot Staten v/Skattedirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Kari Sigurdsen) Les mer
Barnevernsak - vilkåret om økt tvang i forhold til i fylkesnemnda (07.02.19) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7. februar 2019, HR-2019-239-U, (sak nr. 19-017484SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning A, B mot X kommune (advokat Heidi Andresen) Les mer
Fraktfører utleverte varer på tross av at selger hadde instruert om stansing (06.02.19) Høyesteretts dom 6. februar 2019, HR-2019-231-A, (sak nr. 18-051892SIV-HRET), sivil sak, anke over dom:  Genfoot Inc. (advokat Tage Brigt Andreassen Skoghøy) mot SCHENKERocean Ltd (advokat Hans Peder Bjerke) Les mer
Varetektsfengsling - tidsperspektivet (05.02.19) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. februar 2019, HR-2019-225-U, (sak nr. 19-017993STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Håvard Flatland) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Eivind Kluge) Les mer
Særlig grovt skadeverk og grovt forsikringsbedrageri (04.02.19) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 4. februar 2019, HR-2019-202-U, (sak nr. 18-193963STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat Randulf Schumann Hansen ) mot Påtalemyndigheten Les mer
Spørsmål om avvisning av ankegrunn (04.02.19) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. februar 2019, HR-2019-223-U, (sak nr. 18-153598SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse Sønderberg AS (advokat Kristian Huser) mot Gardermoen Residence AS, Gardermoen Residence AS Konkurbo (advokat Håvard Wiker) Les mer
Forsøk på voldtekt til samleie (01.02.19) Høyesteretts dom 1. februar 2019, HR-2019-189-A, (sak nr. 18-131695STR-HRET), straffesak, anke over dom:  A (advokat Marius Oscar Dietrichson) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Anne Grøstad) Les mer
Grovt underslag (01.02.19) Høyesteretts ankeutvalgs dom 1. februar 2019, HR-2019-195-U, (sak nr. 18-194014STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat Roar Bårdlund) mot Påtalemyndigheten Les mer
Avvisning - tvist om bevis (01.02.19) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 1. februar 2019,  HR-2019-181-U, (sak nr. 19-014296STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse: A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Lisbeth Ravlo Backe) Les mer
Fri sakførsel (01.02.19) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 1. februar 2019, HR-2019-188-U, (sak nr. 18-193526SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Malene Hoås Tyberø) Les mer
Lønnsplikt ved permittering (31.01.19) Høyesteretts dom 31. januar 2019, HR-2019-178-A, (sak nr. 18-163837SIV-HRET), sivil sak, anke over dom:  Transocean Offshore (North Sea) Ltd. (advokat Pål Tangen), (rettsleg medhjelper: advokat Voggi Bondi) mot John Håkon Larsen (advokat Bent Endresen), Industri Energi (partshjelper) (advokat Eyvind Mossige) Les mer
Spørsmål om retting av sakskostnadsavgjørelse (28.01.19) Høyesteretts beslutning 28. januar 2019, HR-2019-146-A, (sak nr. 18-084484SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse: Forvalter for tidligere advokat Jon Eilif, Orrems advokatvirksomhet, advokat Anne Helsingeng (advokat Anne Helsingeng) mot AIG Europe Limited (advokat Svein Åge Bergset), Tryg Forsikring, Storetvedt Regnskapsbyrå AS (advokat Trine Vøien) Les mer
Skattefradrag for konsernbidrag (28.01.19) Høyesteretts dom 28. januar 2019, HR-2019-1470-A, (sak nr. 18-0069096SIV-HRET), sivil sak, anke over dom:  Yara International ASA (advokat Morten Goller) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Pål Erik Wennerås)   Les mer
Fengsling etter utleveringsloven (25.01.19) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25. januar 2019, HR-2019-120-U, (sak nr. 19-010294STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Jan Erik Teigum) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Marte Øverland Danielsen, politiadvokat Hans Petter Pedersen Skurdal) Les mer
Begjæring om oppfriskning av fraværsdom (25.01.19) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25. januar 2019, HR-2019-125-U, (sak nr. 18-193725SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Hilde Skare) mot B (advokat Børth-Eivind Austrheim Lid) Les mer
Betydningen av fagkyndig meddommers forfall i sak om omsorgsovertakelse og samvær med barn (23.01.19) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 23. januar 2019, HR-2019-103-U, (sak nr. 18-190526SIV-HRET), sivil sak, anke over dom A (advokat Sulman Maroof Hussain) mot B (advokat Hanne Pentzen), X kommune (advokat Jon Sverdrup Efjestad) Les mer
Ankenektelse - kjøring i beruset tilstand (21.01.19) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. januar 2019, HR-2019-81-U, (sak nr. 18-188693STR-HRET), straffesak, anke over beslutning Påtalemyndigheten (statsadvokat Henriette Kvinnsland) mot A (advokat Erling Johannes Kjærmann v/advokatfullmektig Alexander Schimmelpfennig Nygaard) Les mer
Partshjelp - seksjonseierne i sameiet og kommune (21.01.19) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. januar 2019, HR-2019-79-U, (sak nr. 18-192291SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse Sameiet Montana Terrasse mot Bergen kommune (Kommuneadvokaten i Bergen v/advokat Roald Hopsnes), De eldres boligspareklubb Landås/Natland (partshjelper v/spesialrådgiver Jan Ludvig Jacobsen) Les mer
Forholdsmessighetsvurderingen i fengslingskjennelse (17.01.19) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17. januar 2019, HR-2019-65-U, (sak nr. 19-007459STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Nils Christian Nordhus) mot Påtalemyndigheten (politifullmektig Dywecke Gjermundrød) Les mer
Opphevelse - omsorgsovertakelse og samvær (17.01.19) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17. januar 2019, HR-2019-64-U, (sak nr. 19-003467SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Augund Martin Krogh) mot B (advokat Elin Folseraas), X kommune (advokat Vibeke Knapstad) Les mer
Varetektsfengsling av mindreårig (15.01.19) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15. januar 2019, HR-2019-55-U, (sak nr. 19-006011STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Solveig Kristine Høgtun) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Henrik Rådal) Les mer
Spørsmål om ulovfestet objektivt erstatningsansvar ved bruk av spinningsykkel (14.01.19) Høyesteretts dom 14. januar 2019, HR-2019-52-A, (sak nr. 18-070984SIV-HRET), sivil sak, anke over dom:  Spenst X AS, Sparebank 1 Skadeforsikring AS (advokat Yngve Skogrand) mot A (advokat Einar Ingvald Skrøder Lohne) Les mer
Krav om innsyn - straffeprosessloven § 264 (11.01.19) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. januar 2019, HR-2019-44-U, (sak nr. 18-064307STR-HRET), straffesak, anke over dom A, SIA North Star Ltd (advokat Hallvard Østgård) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Lars Fause og advokat Tolle Stabell) Les mer
Vilkårene for frivillig tilbaketreden fra forsøk på drap ikke oppfylt (10.01.19) Høyesteretts dom 10. januar 2019 dom, HR-2019-47-A, (sak nr. 18-127806STR-HRET), straffesak, anke over dom:  A (advokat Marius Oscar Dietrichson) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Guro Hansson Bull) Les mer
Aktors habilitet i sak for Høyesterett (09.01.19) Høyesteretts kjennelse 9. januar 2019, HR-2019-34-S, (sak nr. 18-064307STR-HRET), straffesak, anke over dom:  A og SIA North Star Ltd. (advokat Hallvard Østgård) mot Påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause og advokat Tolle Stabell) Les mer