Avgjørelser samlet 2019

Registrering av DNA-profil ( )

Høyesteretts dom 26. juni 2019, HR-2019-1226-A, (sak nr. 19-014740SIV-HRET) A (advokat John Christian Elden) mot Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Knut-Fredrik Haug-Hustad)

Krav om tilleggsvederlag for plunder og heft ( )

Høyesteretts dom 26. juni 2019, HR-2019-1225-A, (sak nr. 18-175510SIV-HRET) I. Oppland fylkeskommune (advokat Arve Martin Bjørnvik) (Rettslig medhjelper: advokat Johnny Johansen) mot Hab Construction AS (advokat Nils-Henrik Pettersson) II. Hab Construction AS (advokat Nils-Henrik Pettersson) mot Oppland fylkeskommune (advokat Arve Martin Bjørnvik) (Rettslig medhjelper: advokat Johnny Johansen)

Eiendomsskattesaken i Oslo ( )

Høyesteretts dom og kjennelse 25. juni 2019, HR-2019-1198-A, (sak nr. 18-193373SIV-HRET) Anke over Borgarting lagmannsretts dom 31. oktober 2018 I. Oslo kommune (Kommuneadvokaten i Oslo v/assisterende kommuneadvokat Trine Riiber), advokat Bodil Høstmælingen, KS (partshjelper) (advokat Frode Lauareid) mot John Sverre Svendsen (grupperepresentant) (advokat Bettina Banoun) II. John Sverre Svendsen (grupperepresentant) (advokat Bettina Banoun) mot Oslo kommune (Kommuneadvokaten i Oslo v/assisterende kommuneadvokat Trine Riiber), advokat Bodil Høstmælingen

Bedriftsspionasje ( )

Høyesteretts dom 25. juni 2019, HR-2019-1218-A, (sak nr. 19-027848STR-HRET), A (advokat Brynjulf Risnes) mot Påtalemyndigheten (kst. statsadvokat Håvard Ryengen)

Tomtefeste ( )

Høyesteretts dom 24. juni 2019, HR-2019-1206-A, (sak nr. 18-179157SIV-HRET) Mallin Eiendom AS, Stiftelsen Karibu (advokat Carina Orge Borchgrevink Næss) mot Marianne Cecilia Lundin m.fl. (advokat Anders Christian Stray Ryssdal). Møter i saken i medhold av tvisteloven § 30-13: Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Anders Blakstvedt)

Bistand til en utlendings ulovlige innreise ( )

Høyesteretts ankeutvalgs dom 24. juni 2019, HR-2019-1204-U, (sak nr. 19-076430STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat Torhild Holth) mot Påtalemyndigheten

Voldtekt til samleie ( )

Høyesteretts ankeutvalgs dom 24. juni 2019, HR-2019-1201-U, (sak nr. 19-080555STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat Ketil Magnus Berg) mot Påtalemyndigheten

Fengsling - gjentakelsesfare ( )

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. juni 2019, HR-2019-1181-U, (sak nr. 19-093350STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Espen Wangberg) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Janne Østvang Skille)

Brudd på kontradiksjonsprinsippet ved ankenektelse ( )

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. juni 2019, HR-2019-1182-U, (sak nr. 19-087165STR-HRET), straffesak, anke over beslutning I. A (advokat Tom Barth-Hofstad) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Carl Fredrik Fari) II. B (advokat Skjalg Røhne Halvorsen) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Carl Fredrik Fari)

Manglende kontradiksjon på etterforskningsstadiet ( )

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. juni 2019, HR-2019-1166-U, (sak nr. 19-077204STR-HRET), straffesak, anke over beslutning A (advokat Helge Karlbom) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Peter Andre Johansen)

Urbant jordskifte ( )

Høyesteretts dom 18. juni 2019, HR-2019-1152-A, (sak nr. 18-169674SIV-HRET) I. Tønsberg kommune (advokat Steinar Mageli) mot Reservatveien Bolig AS, Kilen Syd AS, Tolvkanten AS (advokat Erik Bjørn), Reservatveien 4 AS, Reservatveien 8 AS (advokat Ola Nygard) (Rettslig medhjelper: advokat Morten Steenstrup) II. Reservatveien 4 AS, Reservatveien 8 AS (advokat Ola Nygard) (Rettslig medhjelper: advokat Morten Steenstrup) mot Reservatveien Bolig AS, Kilen Syd AS, Tolvkanten AS (advokat Erik Bjørn), Tønsberg kommune (advokat Steinar Mageli)

Uførepensjon i Statens pensjonskasse: karens ( )

Høyesteretts dom 18. juni 2019, HR-2019-1154-A, (sak nr. 18-182181SIV-HRET) A (advokat Per Arne Tandberg) mot Staten v/Statens pensjonskasse (Regjeringsadvokaten v/advokat Henriette Lund Busch)

Forsikringsoppgjør etter trafikkulykke ( )

Høyesteretts dom 18. juni 2019, HR-2019-1153-A, (sak nr. 18-188052SIV-HRET) If Skadeforsikring NUF (advokat Nora Lund Lefdal) mot A (advokat Einar Ingvald Skrøder Lohne)

Opphevelse av henvisning pga manglende kontradiksjon ( )

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17. juni 2019, HR-2019-1138-U, (sak nr. 19-080122STR-HRET), straffesak, anke over beslutning A (advokat Reidar Steinsvik) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Ole Kristian Holtsmark)  

Avgjørelse av sakskostnader for tingretten ved særskilt anke over prosessuell avgjørelse ( )

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, HR-2019-1141-U, (sak nr. 19-079104SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse I. Bolig Partner AS (advokat Lars Ivar Nyland) mot Tema Vest AS (advokat Erik Flågan), Norhus Ørsta AS (advokat Magnus Stray Vyrje) II. Norhus Ørsta AS (advokat Magnus Stray Vyrje) mot Bolig Partner AS (advokat Lars Ivar Nyland)

Opphevelse av bostedsforhold ( )

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13. juni 2019, HR-2019-1119-U, (sak nr. 19-074971STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Abdelilah Saeme) mot Påtalemyndigheten

Førerkortbeslag ( )

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. juni 2019, HR-2019-1098-U, (sak nr. 19-081698STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse: A (advokat Grunde Bruland v/advokatfullmektig Celine Krogh Fornes) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Hilde Welde)

Takstmenn opptrådte ikke i strid med profesjonsansvaret ( )

Høyesteretts dom 7. juni 2019, HR-2019-1079-A, (sak nr. 18-137830SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, Eli Flatmark Stavnes Pettersen (advokat Per Christian Grant-Carlsen)  mot Tryg Forsikring, Pål Haug, Hans Petter Biørnstad (advokat Hildegunn Piro)

Konkursboets adgang til å gjøre selvstendig krav gjeldende etter foreldelse ( )

Høyesteretts dom 6. juni 2019, HR-2019-1073-A, (sak nr. 18-168174SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, Marine Subsea AS, dets konkursbo (advokat Kåre Idar Moljord) mot XL Insurance Company SE (advokat Anders Wilhelm Færden), Hans Christian Nygaard (advokat Caterina Håland Gaeta) (Rettslig medhjelper: advokat Bjørn Stordrange)

Odelsrett etter brutt samboerskap ( )

Høyesteretts dom 6. juni 2019, HR-2019-1074-A, (sak nr. 18-177508SIV-HRET), sivil sak, anke over dom A (advokat Audun Gjøstein) mot B (advokat Knut Westrum)

Opphevelse av lagmannsrettens ankenektelse ( )

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. mai 2019, HR-2019-1003-U, (sak nr. 19-059914STR-HRET), straffesak, anke over beslutning A (advokat Thomas Klevenberg) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Arvid Malde)

Opphevelse av avgjørelse om sivile krav i straffesak ( )

Høyesteretts ankeutvalgs dom 28. mai 2019, HR-2019-1009-U, (sak nr. 19-076725SIV-HRET), sivil sak, anke over dom A (advokat Carl Aasland Jerstad), B og C (advokat Harald Øglænd), D og E (advokat Svein Erling Jensen) mot F (advokat Inger Marie Sunde)

Lagmannsrettens pålegg om bevistilgang ( )

Høyesteretts kjennelse 27. mai 2019, HR-2019-997-A, (sak nr. 18-186326SIV-HRET) Felleskjøpet Agri SA (advokat Fredrik Lilleaas Ellingsen) mot Infor (Steinhausen) II GmbH (advokat Ola Haugen)

Anketillatelse i barnevernsak ( )

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 27. mai 2019, HR-2019-1001-U, (sak nr. 19-071399SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning, X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Tor Erling Nordstad) mot A (advokat Bente Mostad Tjugum), B (advokat Preben Henriksen)

Begrunnelseskravet ved løslatelse fra varetekt ( )

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23. mai 2019, HR-2019-980-U, (sak nr. 19-077843STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse Påtalemyndigheten (politiadvokat Tonje Rønaas) mot A (advokat Stein Øivind Østberg)

Sovevoldtekt ( )

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 22. mai 2019, HR-2019-963-U, (sak nr. 19-058563STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten

Krav til begrunnelse ved ankenektelse i straffesak ( )

Høyesteretts kjennelse 21. mai 2019, HR-2019-964-U, (sak nr. 19-055487STR-HRET), straffesak, anke over beslutning A (advokat Jurgita Zajanckauskaite) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Rudolf Martin Christoffersen)

Krav til begrunnelse for ankenektelse i straffesak ( )

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. mai 2019, HR-2019-896-U, (sak nr. 19-069411STR-HRET), straffesak, anke over beslutning A (advokat Tone Linn Thingvold) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Oddbjørn Søreide)

Ankenektelse i barnevernssak ( )

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. mai 2019, HR-2019-894-U, (sak nr. 19-067703SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning  A (advokat Vibeke Knapstad) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Christian Erlend Nergård Jensen)

Arbeidsrett – gyldigheten av oppsigelse av en overstyrmann ( )

Høyesteretts dom 15. mai 2019, HR-2019-928-A, (sak nr. 18-145269SIV-HRET), sivil sak, anke over dom Hurtigruten Sjø AS, Hurtigruten AS (advokat Sten Foyn), NHO Sjøfart (partshjelper) (advokat Kurt Weltzien) mot A (advokat Christopher Hansteen), Norsk Sjøoffisersforbund (partshjelper) (advokat Sigurd-Øyvind Kambestad)

Veifraktloven eller sjøloven ved kombinert transport ( )

Høyesteretts dom 14. mai 2019, HR-2019-912-A, (sak nr. 18-154904SIV-HRET), sivil sak, anke over dom I. Kuehne + Nagel AS (advokat Yngve von Ahnen) mot Axa Corporate Solutions, Nexans Norway AS, CNA Insurance Company Ltd (advokat Trond Hatland) II. Gjensidige Forsikring ASA, Pentagon Freight Services AS (advokat Frithjof Herlofsen) mot Kuehne + Nagel AS (advokat Yngve von Ahnen)

Boforringelse mv ( )

Høyesteretts ankeutvalgs dom og beslutning 14. mai 2019, HR-2019-916-U, (sak nr. 19-034642STR-HRET), straffesak, anke over dom  A (advokat Audun Lillestølen) mot Påtalemyndigheten

Lagdommers habiltet ( )

Høyesteretts dom 13. mai 2019, HR-2019-899-A, (sak nr. 19-012694STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Påtalelmyndigheten (statsadvokat Benedikte Høgseth)

Kroppsskade ( )

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 10. mai 2019, HR-2019-890-U, (sak nr. 19-066782STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat Vegard Furdal Bråstein) mot Påtalemyndigheten

Rettens plikt til å vurdere subsumsjonsendring ( )

Høyesteretts ankeutvalgs dom 26. april 2019, HR-2019-792-U, (sak nr. 19-038713STR-HRET), straffesak, anke over dom Påtalemyndigheten mot A (advokat John Christian Elden)

Forsvareroppnevning - anke over beslutning ( )

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25. april 2019, HR-2019-782-U, (sak nr. 19-055343STR-HRET), straffesak, anke over beslutning A (advokat B) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Pernille Flage)

Forvaring idømt ung lovbryter ( )

Høyesteretts dom 2. mai 2019, HR-2019-832-A, (sak nr. 19-028849STR-HRET), straffesak, anke over dom Påtalemyndigheten (statsadvokat Tomasz Edsberg) mot A (advokat Halvard Helle)

Straffutmåling for grovt forsikringsbedrageri ( )

Høyesteretts dom  2. mai 2019, HR-2019-831-A, (sak nr. 18-193963STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat Marius Oscar Dietrichson) mot Påtalemakta (statsadvokat Magne Nyborg)

Krav om vederlagsjustering ved utførelsesentreprise ( )

Høyesteretts dom 2. mai 2019, HR-2019-830-A, (sak nr. 18-156371SIV-HRET), sivil sak, anke over dom Magne Sveen AS (advokat Ola Haugen), Maskinentreprenørenes Forbund (partshjelper) (advokat Are Hunskaar) mot Staten v/Samferdselsdepartementet (advokat Andreas Rostveit)

Fylkesnemndas vedtak etter lov om barneverntjenester ( )

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. april 2019, HR-2019-818-U, (sak nr. 19-053759SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning  A (advokat Kari Sofie Jacobsen), B (advokat Petter Alexander Clemetsen) mot X kommune (X kommune v/advokat Inger Lise Nakken)

Om ankegjenstandens verdi er mindre enn 125 000 kroner ( )

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29. april 2019, HR-2019-805-U, (sak nr. 19-057616SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning Kjølberggata 29 AS (advokat Tor Hilmar Eggesvik) mot Havegaten 46 AS (advokat Olav Sylte)

Utleiers krav på dekning av utbedringsutgifter ( )

Høyesteretts dom 25. april 2019, HR-2019-781-A, (sak nr. 18-139381SIV-HRET), sivil sak, anke over dom Unique Digital Nordic AS (advokat Thorvald Ornell Myhre) mot Magic Properties AS (advokat Håvard Hestenes Lothe)

Utlevering til Polen ( )

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. april 2019, HR-2019-729-U, (sak nr. 19-056453STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse: A (advokat Erik Dammen Stoltz) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Lisa Mari Løkke)

Straffutmåling for forsøk på drap ( )

Høyesteretts dom 10. april 2019, HR-2019-714-A, (sak nr. 19-004606STR-HRET), straffesak, anke over dom: A (advokat Marius Oscar Dietrichson) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Kristian Jarland)

Inhabilitet ( )

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. april 2019, HR-2019-674-U, (sak nr. 19-046397STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse: A (advokat Odd Harald Hovde) mot Påtalemyndigheten

Soningsutsettelse som følge av psykisk lidelse ( )

Høyesteretts kjennelse 3. april 2019, HR-2019-653-A, (sak nr. 18-190497STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse: A (advokat Jørn Terje Kristensen) mot Kriminalomsorgen region øst (kst. statsadvokat Andreas Strand)

Prinsippene for verdsettelse av odelseiendom ved odelstakst ( )

Høyesteretts dom 2. april 2019, HR-2019-647-A, (sak nr. 18-193765SIV-HRET), sivil sak, anke over dom: John Hedalen (advokat Oddvar Myhren Møllerløkken) mot Solveig Hedalen, Marit Hedalen Småvik, Kirsti Hedalen, Tom Hedalen (advokat Christian Wefling)

Nødverge og provokasjon ( )

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 2. april 2019, HR-2019-642-U, (sak nr. 19-041316STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat Arild Karl Humlen) mot Påtalemyndigheten

Lagmannsrettens begrunnelse for ankenektelse ( )

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 1. april 2019, HR-2019-641-U, (sak nr. 19-046705STR-HRET), straffesak, anke over beslutning A (advokat Frode Jæger Folkestad) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Nina Grande)

Fengsling - gjentakelsesfare ( )

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29. mars 2019, HR-2019-622-U, (sak nr. 19-048827STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse Påtalemyndigheten (politiadvokat Jan-Thomas Lunde)  mot A (advokat Tarik Abbou)

Grensen mellom simpel og grov kroppsskade ( )

Høyesteretts ankeutvalgs dom 29. mars 2019, HR-2019-632-U, (sak nr. 19-025224STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten

Spørsmål om avvisning av omstøtelsessak ( )

Høyesteretts ankeutvalges kjennelse 29. mars 2019, HR-2019-623-U, (sak nr. 19-042437SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse Scotch & Soda B.v. (advokat Per Magne Ristvedt) mot Brandment AS Konkursbo (advokat Leif Petter Madsen v/advokatfullmektig Mira Levand Bergsland)

Mishandling i nære relasjoner ( )

Høyesteretts dom 28. mars 2019, HR-2019-621-A, (sak nr. 18-160032STR-HRET), straffesak, anke over dom: A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Påtalemyndigheten (kst. statsadvokat Alf Anton Røst)

Ransaking kan gjennomføres hos Tidal Music AS ( )

Høyesteretts kjennelse 28. mars 2019, HR-2019-610-A, (sak nr. 19-010640STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse: Tidal Music AS (advokat Fredrik Berg) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Henrik Horn)

Straff for ulovlig bruk av au pairer m.v. ( )

Høyesteretts dom 27. mars 2019, HR-2019-599-A, (sak nr. 18-174004STR-HRET), straffesak, anke over dom: A (advokat Halvard Helle), B (advokat John Christian Elden), C (advokat Thomas Horn) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Johan Øverberg)

Voldtekt og seksuell handling mot barn under 16 år ( )

Høyesteretts ankeutvalges kjennelse og beslutning 27. mars 2019, HR-2019-611-U, (sak nr. 19-034598STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat Ørjan Eskeland) mot Påtalemyndigheten

Fravær for tiltalt underlagt tvungent psykisk helsevern ( )

Høyesteretts ankeutvalgs dom og kjennelse 21. mars 2019, HR-2019-556-U, (sak nr. 19-029210STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse og (sak nr. 19-034385STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat Per Ove Marthinsen) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Mathias Emil Hager)

Passiv medvirkning til mishandling i nære relasjoner ( )

Høyesteretts dom 21. mars 2019, HR-2019-561-A, (sak nr. 18-173981STR-HRET), straffesak, anke over dom: A (advokat Steinar Jacob Thomassen) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Håvard Kalvåg)

Oppreisingserstatning i sak om kikking inn i boliger ( )

Høyesteretts dom 21. mars 2019, HR-2019-563-A, (sak nr. 18-162196STR-HRET), straffesak, anke over dom: I. A (advokat Øistein Storrvik) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Kaia Strandjord) II. B, C, D, E (advokat Jorunn Løvseth) mot A (advokat Øistein Storrvik)

Folketrygd - Krav på arbeidsavklaringspenger ( )

Høyesteretts ankeutvalgs dom 21. mars 2019, HR-2019-557-U, (sak nr. 18-119489SIV-HRET), sivil sak, anke over dom A (advokat Janet Susan Marie Riise) mot Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Henriette Lund Busch)

Delvis opphevelse av ankenektelse i våpensak ( )

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. mars 2019, HR-2019-536-U, (sak nr. 19-032510STR-HRET), straffesak, anke over beslutning A (advokat Jostein Alvheim) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Benedikte Høgseth)

Fengsling - gjentakelsesfare ( )

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. mars 2019, HR-2019-527-U, (sak nr. 19-041817STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Bjørn Nærum) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Elin Rike Johansen)

Om ankesakene mot Eirik Jensen og Gjermund Erik Cappelen fortsatt skal være forent til felles behandling ( )

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15. mars 2019, HR-2019-523-U, (sak nr. 19-038031STR-HRET), straffesak, anke over beslutning Eirik Jensen (advokat John Christian Elden, advokat Sidsel Magdalena Jaqueline Katralen, advokat Thomas Randby) mot Gjermund Erik Cappelen (advokat Benedict de Vibe, advokat Kaja de Vibe Malling), Påtalemyndigheten (ass sjef for spesialenheten Guro Glærum Kleppe)

Begjæring om omgjøring av lagmannsrettens beslutning ( )

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15. mars 2019, HR-2019-523-U, (sak nr. 19-038031STR-HRET), straffesak, anke over beslutning A (advokat John Christian Elden, advokat Sidsel Magdalena Jaqueline Katralen, advokat Thomas Randby) mot B (advokat Benedict de Vibe, advokat Kaja de Vibe Malling), Påtalemyndigheten (ass sjef for spesialenheten Guro Glærum Kleppe)

Straff for drap ved filleristing av spedbarn ( )

Høyesteretts dom 14. mars 2019,HR-2019-509-A, (sak nr. 18-175834STR-HRET), straffesak, anke over dom: I.  A (advokat Jon Anders Hasle) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Tomasz Edsberg) II. Påtalemyndigheten (statsadvokat Tomasz Edsberg) mot A (advokat Jon Anders Hasle

Inndragning etter straffeloven ( )

Høyesteretts dom 14. mars 2019, HR-2019-514-A, (sak nr. 18-188925STR-HRET), straffesak, anke over dom: Påtalemyndigheten (statsadvokat Carl Graff Hartmann) mot A (advokat Petter Sogstad Grannes)

Spørsmål om rett til å anke over konkursåpningskjennelse ( )

Høyesteretts kjennelse 14. mars 2019, HR-2019-515-A, (sak nr. 18-153598SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse:  Sønderberg AS (advokat Kristian Huser) mot Gardermoen Residence (advokat Anne Marie Sejersted), Gardermoen Residence AS' konkursbo  (advokat Håvard Wiker)

Uaktsom kjøring i alpinbakke ( )

Høyesteretts dom 12. mars 2019, HR-2019-497-A, (sak nr. 18-176486STR-HRET), straffesak, anke over dom: A (advokat Svein Kjetil Stallemo) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Anders Mandal Funnemark), B (advokat Tom Sørum)

Jordskifterettens kompetanse ( )

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12. mars 2019, HR-2019-500-U, (sak nr. 19-020077SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Ove Andersen) mot B, C, D (advokat Roald Solberg-Jacobsen)

Nye lovbrudd mellom hovudforhandling og dom ( )

Høyesteretts dom 8. mars 2019, HR-2019-486-A, (sak nr. 18-168707STR-HRET), straffesak, anke over dom: A (advokat Bendik Falch-Koslung) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Thorbjørn Klundseter)

Lagmannsrettens silingsavgjørelse i Lime-saken ( )

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7. mars 2019, HR-2019-469-U, (sak nr. 19-015059STR-HRET), straffesak, anke over beslutning, A (advokat Kim Erling Gerdts, advokat Patrick Lundevall-Unger), B (advokat Kristen Sverre Fari, advokat Ole-Kristian Ringnes), C (advokat Mette Yvonne Larsen), D (advokat Morten Furuholmen), E (advokat Morten Kjensli, advokat Arve Ringsbye), F (advokat Petter Bonde), G (advokat Randulf Schumann Hansen, advokat Magnus Brekke Svanberg), H (advokat Thomas Klevenberg) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Geir Evanger)

Bounndragelse ( )

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 5. mars 2019, HR-2019-449-U, (sak nr. 19-009758STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat Oddmund Enoksen), B (advokat Pål Sverre Hernæs), C (advokat Rolf Henning Borge) mot Påtalemyndigheten

Straffutmåling for grove trusler ( )

Høyesteretts dom 4. mars 2019, HR-2019-440-A, (sak nr. 18-168736STR-HRET), straffesak, anke over dom: A (advokat Halvard Helle) mot B, C (advokat Odd-Rune Torstrup), Påtalemyndigheten (kst. statsadvokat Asbjørn Eritsland)

Omgjøring av mandat for sakkyndig i sak om bevissikring ( )

Høyesteretts kjennelse 4. mars 2019, HR-2019-439-A, (sak nr. 18-141709SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse: I. Songa Holding AS, Offshore Heavy Transport AS (advokat Eirik Wensell Raanes) mot Spar Shipping AS (advokat Jan Magne Isaksen) II. Lotus Marine AS, Oceanus (Luxembourg) S.à r.l. (advokat Thomas Gjølberg Naalsund) mot Spar Shipping AS (advokat Jan Magne Isaksen) III. Grand China Logistics Holding (Group) Co. Ltd. (advokat Kristoffer Aasebø) mot Spar Shipping AS (advokat Jan Magne Isaksen)

Samfunnsstraff ved voldslovbrudd ( )

Høyesteretts dom 28. februar 2019, HR-2019-425-A, (sak nr. 18-173910STR-HRET), straffesak, anke over dom: A (advokat Frode Sulland) mot påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Trude Elisabeth Sparre)

Straff for seksuallovbrudd ( )

Høyesteretts dom 28. mars 2019, HR-2019-608-A, (sak nr. 19-006708STR-HRET), straffesak, anke over dom: A (advokat Marius Oscar Dietrichson) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Vibeke Gjøslien Martins)

Betydningen av ansiennitet ved nedbemanning ( )

Høyesteretts dom 28. februar 2019, HR-2019-424-A, (sak nr. 18-048786SIV-HRET), sivil sak, anke over dom: Skanska Norge AS (advokat Jarl Borgvin Dørre), Næringslivets Hovedorganisasjon (advokat Kurt Weltzien) (partshjelper) mot Inge Kristian Einset, Richard Mark Bell, Jim Aune, Kolbjørn Dolmseth, Bent Åge Andersen, Egil Grongstad (advokat Edvard Bakke), Landsorganisasjonen i Norge (partshjelper) (advokat Elisabeth Susan Grannes)

Manglende begrunnelse av omgjøringsavgjørelse ( )

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. februar 2019, HR-2019-367-U, (sak nr. 19-011751STR-HRET), straffesak, anke over beslutning A mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Trude Antonsen)

Ankenektelse og omgjøring ( )

Høyesteretts ankeutvalg kjennelse 21. februar 2019, HR-2019-367-U, (sak nr. 19-011751STR-HRET), straffesak, anke over beslutning A mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Trude Antonsen)

Fengsling av person under 18 år ( )

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15. februar 2019, HR-2019-319-U, (sak nr. 19-025269STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse Påtalemyndigheten (politiadvokat Silje Anine Green) mot A (advokat Solveig Kristine Høgtun)

Fangst av snøkrabbe på norsk kontinentalsokkel ( )

Høyesteretts dom 14. februar 2019, HR-2019-282-S, (sak nr. 18-064307STR-HRET), straffesak, anke over dom: A og SIA North Star Ltd (advokat Hallvard Østgård) mot påtalemyndigheten(førstestatsadvokat Lars Fause og advokat Tolle Stabell)

Flytebryggeanlegg krenket en nabos strandrett ( )

Høyesteretts dom 13. februar 2019, HR-2019-280-A, (sak nr. 18-112942SIV-HRET), sivil sak, anke over dom:  I. Ellen Margrethe Syvertsen (advokat Jens-Henrik Lien) mot Skjærhalden Gjestehavn AS (advokat Tore Skar) II. Skjærhalden Gjestehavn AS (advokat Tore Skar) mot Ellen Margrethe Syvertsen (advokat Jens-Henrik Lien)

Merverdiavgift for kusking av travhester ( )

Høyesteretts dom 12. februar 2019, HR-2019-273-A, (sak nr. 18-096925SIV-HRET), sivil sak, anke over dom:  Åsbjørn Tengsareid (advokat Rune Helgestad Eriksen), Det Norske Travselskap (partshjelper) (advokat Kaare Andreas Shetelig) mot Staten v/Skattedirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Kari Sigurdsen)

Varetektsfengsling - tidsperspektivet ( )

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. februar 2019, HR-2019-225-U, (sak nr. 19-017993STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Håvard Flatland) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Eivind Kluge)

Spørsmål om avvisning av ankegrunn ( )

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. februar 2019, HR-2019-223-U, (sak nr. 18-153598SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse Sønderberg AS (advokat Kristian Huser) mot Gardermoen Residence AS, Gardermoen Residence AS Konkurbo (advokat Håvard Wiker)

Forsøk på voldtekt til samleie ( )

Høyesteretts dom 1. februar 2019, HR-2019-189-A, (sak nr. 18-131695STR-HRET), straffesak, anke over dom:  A (advokat Marius Oscar Dietrichson) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Anne Grøstad)

Grovt underslag ( )

Høyesteretts ankeutvalgs dom 1. februar 2019, HR-2019-195-U, (sak nr. 18-194014STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat Roar Bårdlund) mot Påtalemyndigheten

Avvisning - tvist om bevis ( )

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 1. februar 2019,  HR-2019-181-U, (sak nr. 19-014296STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse: A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Lisbeth Ravlo Backe)

Fri sakførsel ( )

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 1. februar 2019, HR-2019-188-U, (sak nr. 18-193526SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Malene Hoås Tyberø)

Lønnsplikt ved permittering ( )

Høyesteretts dom 31. januar 2019, HR-2019-178-A, (sak nr. 18-163837SIV-HRET), sivil sak, anke over dom:  Transocean Offshore (North Sea) Ltd. (advokat Pål Tangen), (rettsleg medhjelper: advokat Voggi Bondi) mot John Håkon Larsen (advokat Bent Endresen), Industri Energi (partshjelper) (advokat Eyvind Mossige)

Spørsmål om retting av sakskostnadsavgjørelse ( )

Høyesteretts beslutning 28. januar 2019, HR-2019-146-A, (sak nr. 18-084484SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse: Forvalter for tidligere advokat Jon Eilif, Orrems advokatvirksomhet, advokat Anne Helsingeng (advokat Anne Helsingeng) mot AIG Europe Limited (advokat Svein Åge Bergset), Tryg Forsikring, Storetvedt Regnskapsbyrå AS (advokat Trine Vøien)

Skattefradrag for konsernbidrag ( )

Høyesteretts dom 28. januar 2019, HR-2019-140-A, (sak nr. 18-0069096SIV-HRET), sivil sak, anke over dom:  Yara International ASA (advokat Morten Goller) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Pål Erik Wennerås)  

Fengsling etter utleveringsloven ( )

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25. januar 2019, HR-2019-120-U, (sak nr. 19-010294STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Jan Erik Teigum) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Marte Øverland Danielsen, politiadvokat Hans Petter Pedersen Skurdal)

Begjæring om oppfriskning av fraværsdom ( )

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25. januar 2019, HR-2019-125-U, (sak nr. 18-193725SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Hilde Skare) mot B (advokat Børth-Eivind Austrheim Lid)

Ankenektelse - kjøring i beruset tilstand ( )

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. januar 2019, HR-2019-81-U, (sak nr. 18-188693STR-HRET), straffesak, anke over beslutning Påtalemyndigheten (statsadvokat Henriette Kvinnsland) mot A (advokat Erling Johannes Kjærmann v/advokatfullmektig Alexander Schimmelpfennig Nygaard)

Partshjelp - seksjonseierne i sameiet og kommune ( )

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. januar 2019, HR-2019-79-U, (sak nr. 18-192291SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse Sameiet Montana Terrasse mot Bergen kommune (Kommuneadvokaten i Bergen v/advokat Roald Hopsnes), De eldres boligspareklubb Landås/Natland (partshjelper v/spesialrådgiver Jan Ludvig Jacobsen)

Forholdsmessighetsvurderingen i fengslingskjennelse ( )

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17. januar 2019, HR-2019-65-U, (sak nr. 19-007459STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Nils Christian Nordhus) mot Påtalemyndigheten (politifullmektig Dywecke Gjermundrød)

Opphevelse - omsorgsovertakelse og samvær ( )

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17. januar 2019, HR-2019-64-U, (sak nr. 19-003467SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Augund Martin Krogh) mot B (advokat Elin Folseraas), X kommune (advokat Vibeke Knapstad)

Varetektsfengsling av mindreårig ( )

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15. januar 2019, HR-2019-55-U, (sak nr. 19-006011STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Solveig Kristine Høgtun) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Henrik Rådal)

Krav om innsyn - straffeprosessloven § 264 ( )

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. januar 2019, HR-2019-44-U, (sak nr. 18-064307STR-HRET), straffesak, anke over dom A, SIA North Star Ltd (advokat Hallvard Østgård) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Lars Fause og advokat Tolle Stabell)

Aktors habilitet i sak for Høyesterett ( )

Høyesteretts kjennelse 9. januar 2019, HR-2019-34-S, (sak nr. 18-064307STR-HRET), straffesak, anke over dom:  A og SIA North Star Ltd. (advokat Hallvard Østgård) mot Påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause og advokat Tolle Stabell)