Siste avgjørelser

Avtalefestet pensjon ved virksomhetsoverdragelse

Høyesteretts dom 11. oktober 2018, HR-2018-1944-A, (sak nr. 2018/177), sivil sak, anke over dom, DNB Næringseiendom AS, Finans Norge (partshjelper) (advokat Anne Marie Due), Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) (partshjelper) (advokat Margrethe Meder) mot A (advokat Jan Roald Heiberg), Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) (partshjelper) (advokat Pål Behrens)

Les mer

Straff for befatning med kokain – bruk av samfunnsstraff

Høyesteretts dom 10. oktober 2018, HR-2018-1942-A, (sak nr. 18-103952STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Steinar Jacob Thomassen) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Johan Øverberg)

Les mer

Samvittighetsreservasjoner for fastlege

Høyesteretts dom 11. oktober 2018, HR-2018-1958-A, (sak nr. 2018/199), sivil sak, anke over dom, I. Sauherad kommune (advokat Frode Lauareid) mot A, Norges Kristelige Legeforening (partshjelper) (advokat Håkon H. Bleken), II. A, Norges Kristelige Legeforening (partshjelper) (advokat Håkon H. Bleken) mot Sauherad kommune (advokat Frode Lauareid)

Les mer

Retten til rettferdig rettergang og betydningen av uskyldspresumsjonen

Høyesteretts dom 8. oktober 2018, HR-2018-1909-A, (sak nr. 18-060130STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot B (advokat Cecilie Elisabeth Schjatvet), Påtalemyndigheten (statsadvokat Peter Andre Johansen)

Les mer

Fiskeoppdrettvirksomhet i militært forbudsområde

Høyesteretts dom 8. oktober 2018, HR-2018-1907-A, (sak nr. 18-048256SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, Staten v/Forsvarsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Kjelstrup Emberland) mot Blom Fiskeoppdrett AS (advokat Johan Henrik Peter Rand Garmann)

Les mer

Et legats rett til tilbakeføring av eiendom falt bort

Høyesteretts dom 8. oktober 2018, HR-2018-1906-A, (sak nr. 2017/2127), sivil sak, anke over dom, Kaptein Reinert Tørresen og hustru Jorines legat (advokat Ellen Cecilie Mostad)  mot Opplysningsvesenets fond (advokat Olav A. Røssaak) Møter i saken i medhold av tvisteloven § 30-13: Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ketil Bøe Moen)

Les mer

Forbudet i viltloven mot å skille jaktrett fra eiendommen

Høyesteretts dom 20. september 2018, HR-2018-1782-A, (sak nr. 18-071951SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, Frank Stian Steinsland (advokat Gerd Aaland Fagerli) mot Magnar Helland (advokat Magne Revheim)

Les mer

Motarbeidelse av rettsvesenet

Høyesteretts dom 21. september 2018, HR-2018-1784-A, (sak nr. 18-095375STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Eli Anne Krystad) mot Påtalemyndigheten (riksadvokatfullmektig Alf Butenschøn Skre)

Les mer

Hjemmel for å straffe kamskjelldykking etter arbeidsmiljøloven

Høyesteretts dom 20. september 2018, HR-2018-1781-A, (sak nr. 18-072139STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Jan Velund) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Jogeir Nogva)

Les mer

Sivile krav - uskyldspresumsjonen

Høyesteretts dom 20. september 2018, HR-2018-1783-A, (sak nr. 18-049784SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot B ved setteverge (advokat Arild Christian Dyngeland)

Les mer

Føretaksstraff og oppreising etter arbeidsuhell med dødeleg utgang

Høgsteretts dom 18. september 2018, HR-2018-1769-A, (sak nr. 18-082380STR-HRET), straffesak, anke over dom, Aust Agder Jernmalmgruber AS (advokat Jørn Terje Kristensen) mot Påtalemakta (førstestatsadvokat Tarjei Istad)

Les mer

Forsikringsselskapets ansvar når bilfører er psykotisk

Høyesteretts dom 12. september, HR-2018-1729-A, (sak nr. 18-34154SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, A, B, C, D (advokat Anette Cecilie Kjørrefjord Eckhoff) mot Euro Insurances DAC (advokat Rune Tveit)

Les mer