Siste avgjørelser

Hvem er arbeidsgiver for piloter og kabinansatte i Norwegian?

Høyesteretts dom 12. desember 2018, HR-2018-2371-A, (sak nr. 18-042829SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, Hans Joachim Strøm, Berndt Anders Salmonsson, Halvor Vatnar, Kim Rossing Jensen, Trude Mathisen, Anita Johannessen, Oddbjørn Ketil Holsether, René-Charles Gustavsen, Trond Erik Torgersen, Alf Wilhelm Villum Hansen, Anne Marit Breimyr Lindén (advokat Christen Horn Johannessen), Landsorganisasjonen i Norge (partshjelper), Norsk Flygerforbund (partshjelper, advokat Håkon Angell), Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (partshjelper, advokat Sigurd-Øyvind Kambestad) mot Norwegian Air Norway AS (advokat Christian Backe), Norwegian Air Shuttle ASA (advokat Tarjei Thorkildsen), Næringslivets Hovedorganisasjon (partshjelper, advokat Margrethe Meder)

Les mer

Heving av avtale om kjøp av tomt til boligformål

Høyesteretts dom 10. desember 2018, HR-2018-2346-A, (sak nr. 18-100490SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, Tommy Roar Edvardsen, Camilla Aakerøy Lorentzen (advokat Eirik Wensell Raanes) mot Lillian Holstad, Siri Holstad Næss (advokat Svein Inge Skipnes)

Les mer

Ikke krav på sykepenger

Høyesteretts dom 10. desember 2018, HR-2018-2344-A, (sak nr. 18-057336SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokatenv/advokat Erik Bratterud) mot A (advokat Hedvig Cecilie Svardal)

Les mer

Gyldigheten av vedtak om tilleggsskatt

Høyesteretts dom 10. desember 2018, HR-2018-2338-A, (sak nr. 18-102326SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, Bravo Capital AS (advokat Egil Stefan Eilertsen) mot Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Ole Kristian Rigland)

Les mer

Skriftlig fremstilling - seksuelle overgrep mot barn og krenkelse av ektefelle

Høyesteretts dom 5. desember 2018, HR-2018-2315-A, (sak nr. 18-129264STR-HRET), straffesak, anke over dom, Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen) mot A (advokat Arild Christian Dyngeland)

Les mer

Kroppsskade med dødsfølge

Høyesteretts dom 29. november 2018, HR-2018-2281-A, (sak nr. 18-116808STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Inger Marie Sunde) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Nina Grande)

Les mer

Vern av opphavsrett ved TV-sendinger

Høyesteretts dom 28. november 2018, HR-2018-2268-A, (sak nr. 2018/233), sivil sak, anke over dom, RiksTV AS (advokat Andreas Bernt, rettslig medhjelper advokat Rasmus Asbjørnsen) mot TONO SA (advokat Camilla Vislie)

Les mer

Direktekrav på ulovfestet grunnlag i entrepriseforhold ble ikke godtatt

Høyesteretts dom 27. november 2018,  HR-2018-2256-A, (sak nr. 18-036844SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, Atlant Entreprenør SVS AS (advokat Line Wefald) mot Bright rådgivende ingeniører VVS AS (advokat Hildegunn Piro), Bright rådgivende ingeniører elektro AS (advokat Jardar Aas)

Les mer

Sivile krav etter frifinnelse - foreldelse

Høyesteretts dom 20. november 2018, HR-2018-2203-A, (sak nr. 18-112409STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot B (advokat Bjørn Ove Blomholm Engelstad)

Les mer

Utskrivning fra tvungent psykisk helsevern

Høyesteretts dom 20. november 2018, HR-2018-2204-A, (sak nr. 18-112246SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, A (advokat Ingvar Harald Seth) mot Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Knut-Fredrik Haug-Hustad)

Les mer

Tvungent verneting i patentsaker

Høyesteretts kjennelse 16. november 2018, HR-2018-2191-A, (sak nr. 18-064988SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse, Aker BioMarine Antarctic AS (advokat Are Stenvik) mot Rimfrost AS, Rimfrost Technologies AS (advokat Ronny Lund) 

Les mer

Rettskraft og tolkning av leieavtale

Høyesteretts dom 16. november 2018, HR-2018-2190-A, (sak nr. 18-104537SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, Hermann Export AS (advokat Kenneth Mikkelsen) mot Måsøy kommune (advokat Brynjar Østgård) 

Les mer

Flyktningrett - vern av privatlivet

Høyesteretts dom 8. november 2018, HR-2018-2133-A, (sak nr. 2017/2179), sivil sak, anke over dom, A, B, C, D (advokat Torbjørn Kolås Sognefest) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Anne Hesjedal Sending)

Les mer

Uaktsom forvoldelse av død i trafikk

Høyesteretts dom 16. november, HR-2018-2189-A, (sak nr. 18-100728STR-HRET), straffesak, anke over dom, Påtalemyndigheten (konstituert statsadvokat Ane Evang) mot A (advokat Arne Gunnar Aas)

Les mer

Straffutmåling og oppreisning for seksuell omgang med barn under 16 år

Høyesteretts dom 30. oktober 2018 dom, HR-2018-2096-A, (sak nr. 18-106598STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Grethe Gilstad) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Jarle Wikdahl)

Les mer

Mishandling i nære relasjoner i land der handlingen ikke var straffbar

Høyesteretts dom 19. oktober 2018, HR-2018-2043-A, (sak nr. 18-100677STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Kjetil Krokeide) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Katharina Rise)

Les mer

Mishandling i nære relasjoner,jf saknr.18-100677STR-HRET

Høyesteretts dom 19. oktober 2018, HR-2018-2044-A, (sak nr. 18-102426STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Jan Kildahl) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Katharina Rise)

Les mer

Erstatningsansvar for forelders psykiske skade etter barns død

Høyesteretts dom 30. oktober 2018, HR-2018-2080-A, (sak nr. 18-052824SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, A (advokat Renate Lia) mot Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Bente Åshild Tautra)

Les mer