Siste avgjørelser

Dekning av kostnader til oversettelse av dokumenter i barnevernssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16. mai 2019, HR-2019-937-U, (sak nr. 19-062231SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning  Erik Bryn Tvedt

Les mer

Arbeidsrett – gyldigheten av oppsigelse av en overstyrmann

Høyesteretts dom 15. mai 2019, HR-2019-928-A, (sak nr. 18-145269SIV-HRET), sivil sak, anke over dom Hurtigruten Sjø AS, Hurtigruten AS (advokat Sten Foyn), NHO Sjøfart (partshjelper) (advokat Kurt Weltzien) mot A (advokat Christopher Hansteen), Norsk Sjøoffisersforbund (partshjelper) (advokat Sigurd-Øyvind Kambestad)

Les mer

Veifraktloven eller sjøloven ved kombinert transport

Høyesteretts dom 14. mai 2019, HR-2019-912-A, (sak nr. 18-154904SIV-HRET), sivil sak, anke over dom I. Kuehne + Nagel AS (advokat Yngve von Ahnen) mot Axa Corporate Solutions, Nexans Norway AS, CNA Insurance Company Ltd (advokat Trond Hatland) II. Gjensidige Forsikring ASA, Pentagon Freight Services AS (advokat Frithjof Herlofsen) mot Kuehne + Nagel AS (advokat Yngve von Ahnen)

Les mer

Tolkning av eksportkontrollovens straffebestemmelse om uriktige opplysninger

Høyesteretts dom 13. mai 2019, HR-2019-900-A, (sak nr. 19-007393STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat Bjørn Stordrange) mot Påtalelmyndigheten (førstestatsadvokat Trude Stanghelle)

Les mer

Lagdommers habiltet

Høyesteretts dom 13. mai 2019, HR-2019-899-A, (sak nr. 19-012694STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Påtalelmyndigheten (statsadvokat Benedikte Høgseth)

Les mer

Forvaring idømt ung lovbryter

Høyesteretts dom 2. mai 2019, HR-2019-832-A, (sak nr. 19-028849STR-HRET), straffesak, anke over dom Påtalemyndigheten (statsadvokat Tomasz Edsberg) mot A (advokat Halvard Helle)

Les mer

Straffutmåling for grovt forsikringsbedrageri

Høyesteretts dom  2. mai 2019, HR-2019-831-A, (sak nr. 18-193963STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat Marius Oscar Dietrichson) mot Påtalemakta (statsadvokat Magne Nyborg)

Les mer

Krav om vederlagsjustering ved utførelsesentreprise

Høyesteretts dom 2. mai 2019, HR-2019-830-A, (sak nr. 18-156371SIV-HRET), sivil sak, anke over dom Magne Sveen AS (advokat Ola Haugen), Maskinentreprenørenes Forbund (partshjelper) (advokat Are Hunskaar) mot Staten v/Samferdselsdepartementet (advokat Andreas Rostveit)

Les mer

Utleiers krav på dekning av utbedringsutgifter

Høyesteretts dom 25. april 2019, HR-2019-781-A, (sak nr. 18-139381SIV-HRET), sivil sak, anke over dom Unique Digital Nordic AS (advokat Thorvald Ornell Myhre) mot Magic Properties AS (advokat Håvard Hestenes Lothe)

Les mer

Rettens veiledningsplikt ved behandlingen av sivile krav i en straffesak

Høyesteretts dom 12. april 2019, HR-2019-741-A, (sak nr. 18-177107SIV-HRET), sivil sak, anke over dom:  I. A (advokat Frode Sulland) mot B (advokat Nora Hallén) II. C (advokat Bjørnar Eilertsen) mot B (advokat Nora Hallén)

Les mer

Fengsel i 13 år for seksuelle overgrep gjennomført ved kontakt over internett

Høyesteretts dom 10. april 2019, HR-2019-721-A, (sak nr. 19-024643STR-HRET), straffesak, anke over dom: Påtalemyndigheten (statsadvokat Anders Mandal Funnemark) mot A (advokat Anders Green)

Les mer

Straffutmåling for forsøk på drap

Høyesteretts dom 10. april 2019, HR-2019-714-A, (sak nr. 19-004606STR-HRET), straffesak, anke over dom: A (advokat Marius Oscar Dietrichson) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Kristian Jarland)

Les mer

Delvis fullbyrding av fengselsstraff etter brudd på vilkår

Høyesteretts dom 4. april 2019, HR-2019-677-A, (sak nr. 19-010822STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat Halvard Helle) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Iris Øsp Lydsdottir Storås)

Les mer

Uberettiget bruk av arbeidsgivers kredittkort er underslag

Høyesteretts dom 4. april 2019, HR-2019-676-A, (sak nr. 18-190271STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat Per Danielsen) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Joakim Ziesler Berge)

Les mer

Soningsutsettelse som følge av psykisk lidelse

Høyesteretts kjennelse 3. april 2019, HR-2019-653-A, (sak nr. 18-190497STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Jørn Terje Kristensen) mot Kriminalomsorgen region øst (kst. statsadvokat Andreas Strand)

Les mer

Prinsippene for verdsettelse av odelseiendom ved odelstakst

Høyesteretts dom 2. april 2019, HR-2019-647-A, (sak nr. 18-193765SIV-HRET), sivil sak, anke over dom John Hedalen (advokat Oddvar Myhren Møllerløkken) mot Solveig Hedalen, Marit Hedalen Småvik, Kirsti Hedalen, Tom Hedalen (advokat Christian Wefling)

Les mer

Ransaking kan gjennomføres hos Tidal Music AS

Høyesteretts kjennelse 28. mars 2019, HR-2019-610-A, (sak nr. 19-010640STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse Tidal Music AS (advokat Fredrik Berg) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Henrik Horn)

Les mer

Straffutmåling for kortvarig befatning med 217 kilo hasj

Høyesteretts dom 28. mars 2019, HR-2019-609-A, (sak nr. 18-185009STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat Trygve Staff) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Stein Vale)

Les mer

Ransaking kan gjennomføres hos Tidal Music AS

Høyesteretts kjennelse 28. mars 2019, HR-2019-610-A, (sak nr. 19-010640STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse Tidal Music AS (advokat Fredrik Berg) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Henrik Horn)

Les mer

Mishandling i nære relasjoner

Høyesteretts dom 28. mars 2019, HR-2019-621-A, (sak nr. 18-160032STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Påtalemyndigheten (kst. statsadvokat Alf Anton Røst)

Les mer

Straff for ulovlig bruk av au pairer m.v.

Høyesteretts dom 27. mars 2019, HR-2019-599-A, (sak nr. 18-174004STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat Halvard Helle), B (advokat John Christian Elden), C (advokat Thomas Horn) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Johan Øverberg)

Les mer

Passiv medvirkning til mishandling i nære relasjoner

Høyesteretts dom 21. mars 2019, HR-2019-561-A, (sak nr. 18-173981STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat Steinar Jacob Thomassen) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Håvard Kalvåg)

Les mer

Spørsmål om rett til å anke over konkursåpningskjennelse

Høyesteretts kjennelse 14. mars 2019, HR-2019-515-A, (sak nr. 18-153598SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse  Sønderberg AS (advokat Kristian Huser) mot Gardermoen Residence (advokat Anne Marie Sejersted), Gardermoen Residence AS' konkursbo  (advokat Håvard Wiker)

Les mer

Omgjøring av mandat for sakkyndig i sak om bevissikring

Høyesteretts kjennelse 4. mars 2019, HR-2019-439-A, (sak nr. 18-141709SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse I. Songa Holding AS, Offshore Heavy Transport AS (advokat Eirik Wensell Raanes) mot Spar Shipping AS (advokat Jan Magne Isaksen) II. Lotus Marine AS, Oceanus (Luxembourg) S.à r.l. (advokat Thomas Gjølberg Naalsund) mot Spar Shipping AS (advokat Jan Magne Isaksen) III. Grand China Logistics Holding (Group) Co. Ltd. (advokat Kristoffer Aasebø) mot Spar Shipping AS (advokat Jan Magne Isaksen)

Les mer