Siste avgjørelser

Om ankesakene mot Eirik Jensen og Gjermund Erik Cappelen fortsatt skal være forent til felles behandling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15. mars 2019, HR-2019-523-U, (sak nr. 19-038031STR-HRET), straffesak, anke over beslutning Eirik Jensen (advokat John Christian Elden, advokat Sidsel Magdalena Jaqueline Katralen, advokat Thomas Randby) mot Gjermund Erik Cappelen (advokat Benedict de Vibe, advokat Kaja de Vibe Malling), Påtalemyndigheten (ass sjef for spesialenheten Guro Glærum Kleppe)

Les mer

Straff for drap ved filleristing av spedbarn

Høyesteretts dom 14. mars 2019,HR-2019-509-A, (sak nr. 18-175834STR-HRET), straffesak, anke over dom, I.  A (advokat Jon Anders Hasle) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Tomasz Edsberg) II. Påtalemyndigheten (statsadvokat Tomasz Edsberg) mot A (advokat Jon Anders Hasle

Les mer

Inndragning etter straffeloven §§ 69 og 70

Høyesteretts dom 14. mars 2019, HR-2019-514-A, (sak nr. 18-188925STR-HRET), straffesak, anke over dom, Påtalemyndigheten (statsadvokat Carl Graff Hartmann) mot A (advokat Petter Sogstad Grannes)

Les mer

Spørsmål om rett til å anke over konkursåpningskjennelse

Høyesteretts kjennelse 14. mars 2019, HR-2019-515-A, (sak nr. 18-153598SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse,  Sønderberg AS (advokat Kristian Huser) mot Gardermoen Residence (advokat Anne Marie Sejersted), Gardermoen Residence AS' konkursbo  (advokat Håvard Wiker)

Les mer

Uaktsom kjøring i alpinbakke

Høyesteretts dom 12. mars 2019, HR-2019-497-A, (sak nr. 18-176486STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat Svein Kjetil Stallemo) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Anders Mandal Funnemark), B (advokat Tom Sørum)

Les mer

Samfunnsstraff ved voldslovbrudd

Høyesteretts dom 28. februar 2019, HR-2019-425-A, (sak nr. 18-173910STR-HRET), straffesak, anke over dom  A (advokat Frode Sulland) mot påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Trude Elisabeth Sparre)

Les mer

Tillatelse til å gjøre opptak fra ankeforhandlingen i Høyesterett

Høyesteretts beslutning 11. mars 2019, HR-2019-495-A, (sak nr. 19-010640STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse Tidal Music AS (advokat Fredrik Berg) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Henrik Horn)

Les mer

Omgjøring av mandat for sakkyndig i sak om bevissikring

Høyesteretts kjennelse 4. mars 2019, HR-2019-439-A, (sak nr. 18-141709SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse I. Songa Holding AS, Offshore Heavy Transport AS (advokat Eirik Wensell Raanes) mot Spar Shipping AS (advokat Jan Magne Isaksen) II. Lotus Marine AS, Oceanus (Luxembourg) S.à r.l. (advokat Thomas Gjølberg Naalsund) mot Spar Shipping AS (advokat Jan Magne Isaksen) III. Grand China Logistics Holding (Group) Co. Ltd. (advokat Kristoffer Aasebø) mot Spar Shipping AS (advokat Jan Magne Isaksen)

Les mer

Betydningen av ansiennitet ved nedbemanning

Høyesteretts dom 28. februar 2019, HR-2019-424-A, (sak nr. 18-048786SIV-HRET), sivil sak, anke over dom Skanska Norge AS (advokat Jarl Borgvin Dørre), Næringslivets Hovedorganisasjon (advokat Kurt Weltzien) (partshjelper) mot Inge Kristian Einset, Richard Mark Bell, Jim Aune, Kolbjørn Dolmseth, Bent Åge Andersen, Egil Grongstad (advokat Edvard Bakke), Landsorganisasjonen i Norge (partshjelper) (advokat Elisabeth Susan Grannes)

Les mer

Nye lovbrudd mellom hovudforhandling og dom

Høyesteretts dom 8. mars 2019, HR-2019-486-A, (sak nr. 18-168707STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Bendik Falch-Koslung) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Thorbjørn Klundseter)

Les mer

Straffutmåling for grove trusler

Høyesteretts dom 4. mars 2019, HR-2019-440-A, (sak nr. 18-168736STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat Halvard Helle) mot B, C (advokat Odd-Rune Torstrup), Påtalemyndigheten (kst. statsadvokat Asbjørn Eritsland)

Les mer

Lagmannsrettens beslutning om å sette lagrettens kjennelse til side

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. februar 2019, HR-2019-361-U, (sak nr. 19-026524STR-HRET), straffesak, anke over beslutning Eirik Jensen (advokat John Christian Elden, advokat Sidsel Magdalena Jaqueline Katralen, advokat Thomas Randby) mot Påtalemyndigheten (ass sjef for spesialenheten Guro Glærum Kleppe)

Les mer

Erstatningsansvar for avviklingsstyre for påståtte feil knyttet til fordringsprøvelsen

Høyesteretts dom 15. februar 2019 i HR-2019-317-A, (sak nr. 18-103200SIV-HRET), sivil sak, anke over dom Even Harry Rønvik (advokat Espen Reidar Ostling) mot Eivind Åkerland (advokat Peter Vagle)

Les mer

Erstatning som følge av skade etter båttur med RIB

Høyesterett dom 15. februar 2019, HR-2019-318-A, (sak nr. 18-128574SIV-HRET), sivil sak, anke over dom A (advokat Tom Sørum) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Merete Anita Utgård)

Les mer

Fangst av snøkrabbe på norsk kontinentalsokkel

Høyesteretts dom 14. februar 2019, HR-2019-282-S, (sak nr. 18-064307STR-HRET), straffesak, anke over dom  A og SIA North Star Ltd (advokat Hallvard Østgård) mot påtalemyndigheten(førstestatsadvokat Lars Fause og advokat Tolle Stabell)

Les mer

Straffutmåling ved innførsel av ca. 29 kilo khat til Norge

Høyesteretts dom 13. februar 2019, HR-2019-281-A, (sak nr. 18-163008STR-HRET), straffesak, anke over dom  A (advokat Hallvard Helle) mot påtalemyndigheten (statsadvokat Ingrid Vormeland Salte)

Les mer

Flytebryggeanlegg krenket en nabos strandrett

Høyesteretts dom 13. februar 2019, HR-2019-280-A, (sak nr. 18-112942SIV-HRET), sivil sak, anke over dom  I. Ellen Margrethe Syvertsen (advokat Jens-Henrik Lien) mot Skjærhalden Gjestehavn AS (advokat Tore Skar) II. Skjærhalden Gjestehavn AS (advokat Tore Skar) mot Ellen Margrethe Syvertsen (advokat Jens-Henrik Lien)

Les mer

Merverdiavgift for kusking av travhester

Høyesteretts dom 12. februar 2019, HR-2019-273-A, (sak nr. 18-096925SIV-HRET), sivil sak, anke over dom  Åsbjørn Tengsareid (advokat Rune Helgestad Eriksen), Det Norske Travselskap (partshjelper) (advokat Kaare Andreas Shetelig) mot Staten v/Skattedirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Kari Sigurdsen)

Les mer

Barnevernsak - vilkåret om økt tvang i forhold til i fylkesnemnda

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7. februar 2019, HR-2019-239-U, (sak nr. 19-017484SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning A, B mot X kommune (advokat Heidi Andresen)

Les mer

Krav om skadebot etter at ein fraktførar utleverte varer til kjøparen trass i at seljaren hadde instruert om stansing

Høgsteretts dom 6. februar 2019, HR-2019-231-A, (sak nr. 18-051892SIV-HRET), sivil sak, anke over dom  Genfoot Inc. (advokat Tage Brigt Andreassen Skoghøy) mot SCHENKERocean Ltd (advokat Hans Peder Bjerke)

Les mer

Særlig grovt skadeverk og grovt forsikringsbedrageri

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 4. februar 2019, HR-2019-202-U, (sak nr. 18-193963STR-HRET), straffesak, anke over dom: A (advokat Randulf Schumann Hansen ) mot Påtalemyndigheten

Les mer

Spørsmål om avvisning av ankegrunn

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. februar 2019, HR-2019-223-U, (sak nr. 18-153598SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse Sønderberg AS (advokat Kristian Huser) mot Gardermoen Residence AS, Gardermoen Residence AS Konkurbo (advokat Håvard Wiker)

Les mer

Forsøk på voldtekt til samleie

Høgsteretts dom 1. februar 2019, HR-2019-189-A, (sak nr. 18-131695STR-HRET), straffesak, anke over dom  A (advokat Marius Oscar Dietrichson) mot påtalemakta (førstestatsadvokat Anne Grøstad)

Les mer