Nyheter

Her finner du et utvalg av de nyheter som er publisert på Høyesteretts nettside fra februar 2019. Et utvalg av tidligere nyhetssaker finner du her.

Plenum/Storkammer

Høyesterett besluttet 3. mai 2019 å overføre behandlingen av sak om gyldigheten av vedtak om bortvisning på grunn av manglende oppholdsrett i Norge til forsterket rett.

Les mer

Ny dommer i Høyesterett

Erik Thyness tiltrådte 1. mai 2019 som ny dommer i Høyesterett

Les mer

Nye møterettsadvokater

Justitiarius Toril Marie Øie inviterte 27. mars 2019 til en mottakelse i Høyesteretts hus for advokater som fikk møterett i 2018

Les mer

Nye høyesterettsdommere

Kongen i statsråd har utnevnt advokat Erik Thyness og lagdommer Kine Elisabeth Steinsvik til dommere i Høyesterett.

Les mer