Nye høyesterettsdommere

Kongen i statsråd har utnevnt advokat Erik Thyness og lagdommer Kine Elisabeth Steinsvik til dommere i Høyesterett.

Justitiarius om søkerne

Søkerlisten