Renholdsbetjent/renholder

Det er ledig fast stilling som renholdsbetjent/renholder i Høyesterett.

Høyesterett er landets øverste domstol og har som hovedoppgave å arbeide for rettsavklaring og rettsutvikling.

Høyesterett blir ledet av justitiarius. I tillegg har domstolen 19 dommerembeter, et embete som direktør, en assisterende direktør, 25 andre juriststillinger og 22 stillinger innen administrasjon og saksbehandling, herunder to renholdere.

Det juridiske og administrative støtteapparatet i Høyesterett blir ledet av direktøren. Høyesterett holder til i Høyesteretts Hus i Oslo. 

Arbeidsoppgaver og ansvar: 

Rengjøring av Høyesteretts Hus, herunder to rettssaler, møtesal og kantine/spiserom.
Rydding og oppvask på ulike minikjøkkener.
Bistå med innkjøp av diverse forbruks- og rengjøringsartikler.
Ved behov bistå med forberedelser, servering og rydding/oppvask i forbindelse med besøk og arrangementer. 

Ønskede kvalifikasjoner: 

God erfaring fra renholdsarbeid.
Må beherske norsk språk både muntlig og skriftlig.
Utmerket serviceinnstilling.
Gode personlige egenskaper, herunder fleksibilitet, selvstendighet og evnen til å samarbeide med andre. 

Daglig arbeidstid er fra kl. 06.30, men kan variere i forbindelse med arrangementer mv.

Stillingen lønnes ved tiltredelse fra 320 000 til 385 000 kroner per år (1129 renholdsbetjent eller 1130 renholder), alt etter kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

For stillingen gjelder seks måneders prøvetid. Det er en forutsetning at den som tilsettes kan sikkerhetsklareres. Tiltredelse etter nærmere avtale. 

Det er et personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt – også når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. offentleglova § 25 andre ledd. 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontorsjef Akmal Hussain på telefon 22 03 59 29 eller mobiltelefon 980 16 179. 

Søknadsfrist 5. oktober 2018.

Søknaden sendes elektronisk via denne lenken https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/157520/renholdsbetjent-renholder