Arne Ringnes, høyesterettsdommer

Født 1955 i Oslo, tiltrådt 18. august 2014

Juridisk embetseksamen 1982

Møterett for Høyesterett 2001

Konsulent og førstekonsulent i Justisdepartementets lovavdeling, 1983 - 1985

Sekretær for Opphavsrettsutvalget, 1983 - 1986

Dommerfullmektig ved Indre Follo sorenskriverembete, 1985 - 1986

Advokatfullmektig i Thommessen Karlsrud Heyerdahl & Brunsvig 1986 - 1988

Partner og advokat i Advokatfirmaet Thommessen, 1989 - 2014

Leder av utvalg som utredet immaterialrettslige problemstillinger ved universitetene og høyskolene (Immaterialrettsutvalget), 2000 - 2003

Høyesterettsdommer fra 18. august 2014