Arnfinn Bårdsen, høyesterettsdommer

Født 1966 i Stavanger, tiltrådt 01.07.2008

Juridisk embetseksamen 1992

Dr. juris 1999

Amanuensis og førsteamanuensis ved Juridisk fakultet i Bergen 1992-2003

Dommerfullmektig Jæren sorenskriverembete 1994-1995

Visiting Fellow, European University Institute (Firenze) våren 2002

Lagdommer, lagmann/avdelingsleder og kst. førstelagmann Gulating lagmannsrett 2003-2008

Høyesterettsdommer fra 1. juli 2008