Bergljot Webster, høyesterettsdommer

Født 1966 i Oslo, tiltrådt 15.08.09

Juridisk embetseksamen 1992

Stipend fra British Council for studie- og praksisopphold i Skottland 1994

Møterett for Høyesterett 1999

Vitenskapelig assistent ved Universitetet i Oslo 1988

NAVF stipendiat 1990

Advokatfullmektig hos Regjeringsadvokaten 1993-1995

Advokat hos Regjeringsadvokaten 1995-2000

Advokat i Nordisk Skibsrederforening 2000-2004

Partner i Advokatfirmaet Sørlie Wilhelmsen ANS 2004-2005

Partner i Advokatfirmaet Hjort DA 2006- 2009

Høyesterettsdommer fra 15. august 2009