Henrik Bull, høyesterettsdommer

Født 1957 i Oslo, tiltrådt 17.01.2011

Juridisk embetseksamen 1984

Dr. juris 2002

Det militære språkkurs i russisk, Forsvarets skole i etterretnings- og sikkerhetstjeneste, 1976-77
Russisk mellomfag 1978

Førstekonsulent, Justisdepartementets lovavdeling, 1985-87

Dommerfullmektig, Nedre Romerike herredsrett, 1987-88

Lovrådgiver, Justisdepartementets lovavdeling, 1988-96

Stipendiat tilknyttet Senter for europarett, Universitetet i Oslo, 1996-2002

Førsteamanuensis og daglig leder, Senter for europarett, Universitetet i Oslo, 2002-05

Dommer i EFTA-domstolen 2006-10

Høyesterettsdommer fra 17. januar 2011