Hilde Indreberg, høyesterettsdommer

Født 1957 i Oslo, tiltrådt 01.04.07

Juridisk embetseksamen 1987

Førstekonsulent Departementet for utviklingshjelp/NORAD, Juridisk avdeling, 1988-89

Førstekonsulent/lovrådgiver, Justisdepartementet, Lovavdelingen, 1989-94

Dommerfullmektig Nedre Romerike herredsrett 1994-95

Lovrådgiver Justisdepartementet, Lovavdelingen, 1995-00

Avdelingsdirektør Justisdepartementet, Lovavdelingen, 2000-07

Høyesterettsdommer fra 1. april 2007