Karl Arne Utgård, høyesterettsdommer

Født 1951 i Sykkylven, tiltrådt 15.11.1999

Juridisk embetseksamen 1976

Advokat med møterett for Høyesterett 1982

Vitenskaplig assistent, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo, 1974-75

Verneplikt hos Krigsadvokaten for Østlandet 1977-78

Advokatfullmektig 1978-79

Dommerfullmektig Hadeland og Land 1979-80

Advokatfullmektig/advokat Regjeringsadvokatembetet 1980-84

Advokat i egen praksis på Hamar 1984-99  

Fast forsvarer Eidsivating lagmannsrett 1988-97

Fast forsvarer Hedmarken heradsrett 1995-97

Høyesterettsdommer fra 15. november 1999