Kristin Normann, høyesterettsdommer

Født 1954 i Oslo, tiltrådt 09.08.2010

Juridisk embetseksamen 1982

Dr. juris 1994

Vitenskapelig assistent ved Universitetet i Oslo 1979

Advokatfullmektig Bugge, Arentz-Hansen og Rasmussen 1983-1984

Kst. lagdommer Borgarting lagmannsrett 2003 (høsten)

Amanuensis, stipendiat, 1. amanuensis og professor, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo, 1985-2007 (permisjon fra 2006)

Partner Advokatfirmaet Selmer DA 2006-2010

Høyesterettsdommer fra 9. august 2010