Per Erik Bergsjø, høyesterettsdommer

Født 1958 i Levanger, tiltrådt 1. mars 2012

Juridisk embetseksamen 1985

Møterett for Høyesterett 2000

Vitenskapelig assistent, Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo, 1983-84

Konsulent, førstekonsulent og lovrådgiver Justisdepartementet, Lovavdelingen, 1986-89

Dommerfullmektig, Lyngen sorenskriverembete/Nord-Troms tingrett, 1989-90

Tingrettsdommer, Nord-Troms tingrett, 1990-93

Advokat, Advokatfirma Vogt & Co, 1993-95

Partner, Advokatfirma Vogt & Co DA/Vogt & Wiig AS, 1995-2012   

Høyesterettsdommer fra 1. mars 2012