Wenche Elizabeth Arntzen, høyesterettsdommer

Født 1959 i Oslo, tiltrådt 29.09.14

Juridisk embetseksamen 1986

Møterett for Høyesterett 1993

Konsulent i Justisdepartementets lovavdeling, 1986-1987

Dommerfullmektig ved Larvik tingrett, 1987-1988

Advokat ved Regjeringsadvokatembetet, 1989-2003

Konstituert lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett, 1994

Advokat/partner i Kluge advokatfirma DA, 2003-2007

Advokatforeningens disiplinærutvalg, 2005-2007

Tingrettsdommer ved Oslo tingrett, 2007-2014

Medlem av Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget), 2009

Høyesterettsdommer fra 29. september 2014