Cecilie Østensen Berglund, høyesterettsdommer

Født 1971 i Oslo, tiltrådt 01.01.17

Juridisk embetseksamen 1998

Vitenskapelig assistent, Institutt for Privatrett, UiO 1996-1997

Advokatfullmektig, Thommessen Krefting Greve Lund AS 1998-1999

Dommerfullmektig, Ytre Follo sorenskriverembete 1999-2001

Utreder, senere nestleder Høyesteretts juridiske sekretariat 2002-2006 

Assisterende direktør, Høyesterett 2007-2009

Kst. lagdommer, senere lagdommer, Borgarting lagmannsrett 2009-2013

Lagmann, Borgarting lagmannsrett 2013-2016

Høyesterettsdommer fra 1. januar 2017