Ingvald Falch, høyesterettsdommer

Født 1963 i Bærum, tiltrådt 01.09.15

Juridisk embetseksamen 1989

Møterett for Høyesterett 1995

LL.M. (Master of Law), University of Cambridge, 1996

Vitenskapelig assistent, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo (UiO), 1986-1988

Advokatfullmektig og advokat hos Regjeringsadvokaten, 1989-1999

Dommerfullmektig, Vesterålen sorenskriverembete, 1990-1991

Advokat og partner i Advokatfirmaet Schjødt AS, 1999-2015

Styremedlem, fra 2009 styreleder i Advokatfirmaet Schjødt AS, 2003-2014

Medlem, fra 2009 leder av Advokatforeningens lovutvalg for Europa- og konkurranserett, 2007-2014

Høyesterettsdommer fra 1. september 2015