Erik Thyness, høyesterettsdommer

Født 1961 i Oslo, tiltrådt som høyesterettsdommer 01.05.2019

Juridisk embetseksamen 1987

Advokatfullmektig, Norsk Hydro ASA, 1988 - 1989

Dommerfullmektig, Sør-Gudbrandsdal herredsrett, 1989 - 1990

Advokat, Norsk Hydro ASA, 1991 - 1993

Advokat/juridisk direktør, Hafslund Nycomed ASA, 1993 - 1996

Partner, Advokatfirmaet Wiersholm AS, 1996 - 2019