Norges Høyesteretts 200-årsjubiléeum i 2015

Høyesteretts Hus sett fra Akersgata
Høyesteretts Hus Foto: Sturlason/Høyesterett

200-årsjubiléet ble markert tirsdag 30. juni 2015  i Høyesteretts store rettssal. 
Kongen, stortingspresidenten og statsministeren i tillegg til inviterte gjester, blant annet fra de nordiske land, var til stede.
Les mer om Høyesterett i jubileumsåret

Høyesterett i 1814

I unionstiden hadde Norge og Danmark felles dansk-norsk høyesterett i København. Da unionen ble oppløst ved Kieltraktaten av 14. januar 1814, fikk Norge sin egen høyesterett.
Les mer om Høyesterett i 1814