Høyesterett 200 år

Høyesterett markerte i 2015 sitt 200-årsjubileum.
30. juni 2015 var det 200 år siden Høyesterett holdt sitt første rettsmøte og avsa sin første dom.


Kong Harald ankommer Høyesterett
(foto Morten Brakestad/Høyesterett)

                     
Markering i plenumssalen i Høyesterett
(foto Morten Brakestad/Høyesterett)

                 Fra regjeringens mottakelse på Akershus festning
(foto Morten Brakestad/Høyesterett)

                     
Åpent Hus i Høyesterett 1. juli
(foto Morten Brakestad/Høyesterett)

Åpent Hus 1. juli 2015            
Åpent Hus i Høyesterett
(foto Morten Brakestad/Høyesterett)

Åpent Hus 1. juli 2015
Foredrag ved høyesterettsdommer Steinar Tjomsland
(foto Morten Brakestad/Høyesterett)
 

 
Foredrag ved høyesterettsdommer Wilhelm Matheson
(foto Morten Brakestad/Høyesterett)
 

Åpent Hus 1. juli 2015      
Omvisning ved utreder Eva Grotnæss Barnholdt
(foto Morten Brakestad/Høyesterett)
 

200-årsjubiléet ble markert tirsdag 30. juni 2015  i Høyesteretts store rettssal. Kongen, stortingspresidenten og statsministeren i tillegg til inviterte gjester, blant annet fra de nordiske land, var til stede.

Senere samme dag holdt Regjeringen en mottakelse for Høyesterett med gjester på Akershus. Dagen etter – den 1. juli – inviterte Høyesterett til åpent hus med omvisninger og korte foredrag om virksomheten, viktige hendelser og utviklingstrekk i Høyesteretts historie.

Les mer om Høyesterett i jubileumsåret

Høyesterett i 1814

I unionstiden hadde Norge og Danmark en felles dansk-norsk høyesterett. Den holdt til i København. Da unionen ble oppløst ved Kieltraktaten av 14. januar 1814, måtte fellesordningen opphøre. Den nye situasjonen krevde at Norge som et fritt land fikk sin egen høyesterett.

Les mer om Høyesterett i 1814

Høyesterett i 2014 

I 2014 behandlet Høyesterett i avdeling 104 saker, 57 sivile og 47 straffesaker. Én av de sivile sakene ble behandlet av Høyesterett i storkammer. Bildet over viser Høyesteretts besøk på Tusenårsstedet Gulatinget i forbindelse den årlige fylkesturen i september 2014.

Høyesteretts årsmelding for 2014