Høyesterett 1940 - Opprettelsen av Administrasjonsrådet

Skisse Justisbygningen i Kristiania 1903
Skisse Justisbygningen i Kristiania 1903

Etter at tyskerne angrep Norge 9. april forlot kongen, regjeringen og stortingsmennene Oslo på flukt nordover i landet.

Samme dag oppnevnte Quisling seg selv som leder for en nasjonal regjering. Nå var Høyesterett eneste norske lovlige statsmakt i hovedstaden.

Som reaksjon på Quislings statskupp, opprettet Høyesterett Administrasjonsrådet den 15. april. Rådets oppgave var å lede den norske siviladministrasjonen i de okkuperte områdene.

Fra Vågåmo i Gudbrandsdalen sendte Regjeringen den 17. april ut en kunngjøring til det norske folk der de understreket at de fortsatt var landets eneste lovlige regjering. Den 19. april sendte kong Haakon, høyesterettsjustitiarius Paal Berg et brev basert på denne kunngjøringen.

Riksarkivet, fotograf Odd Amundsen

Utdrag fra Kong Haakons brev til høyesterettsjustitiarius Paal Berg

I brevet ga kongen uttrykk for at han hadde full forståelse for at Høyesterett valgte å danne et administrasjonsråd for de okkuperte områdene. Han tok imidlertid som en selvfølge at alle norske borgere i det besatte Norge fremdeles regnet som borgere av den norske stat underlagt myndigheten til kongen og landets lovlige regjering.

Kong Haakons brev til HøyesterettRiksarkivet, fotograf Odd Amundsen

Kongen presiserte også at han og Regjeringen ikke ville la seg binde av avgjørelser tatt av Administrasjonsrådet.

Høyesterettsdommernes brev til justisdepartementet 18. desember 1940 der de fratrer sine embeter

Riksarkivet, fotograf Odd Amundsen