Smuglingssaken - Kyrre Grepp frifinnes for spredning av revolusjonær litteratur

Die Kommunistische Internationale, Biz zu ihrem sweiten kongress, Petrograd 1920
Die Kommunistische Internationale, Biz zu ihrem sweiten kongress, Petrograd 1920 Statsarkivet i Oslo, Oslo politidistrikt, Jcab 1171, Domsnr. 1102/1921 Foto: Riksarkivet, fotograf Odd Amundsen

Nyttårsaften 1920 gjennomførte politiet razziaer i Folkets hus og Kristiania Arbeidersamfunn. Flere hestelass med «bolsjevikagitasjon» ble beslaglagt og kjørt til Møllergata 19.

Den 8. juli 1921 ble redaktør Olav Kyrre Grepp og hans assistenter, sjømann Olav Thorsen og student Rudolf Nilsen, dømt i byretten for brudd på lov om midlertidig innførselsforbud og for brudd på lov om salg og utførsel av fødevarer. Dessuten hadde de handlet i strid med kongelig resolusjon av 6. november 1920 som satte forbud mot «inn- og utførsel av trykte skrifter fra Russland».

Arrestordre på Rudolf Nielsen, 4. januar 1921. Statsarkivet i Oslo, Oslo politidistrikt, Jcab 1171, Domsnr. 1102/1921

I Høyesterett fikk de domfelte medhold i at lover som skulle sikre vare-forsyningen under første verdenskrig, ikke kunne brukes til å forby inn- og utførsel av litteratur og trykksaker etter krigen. Resolusjonen fra 1920 var dermed uten lovhjemmel, og stred dessuten mot Grunnloven §100. Byrettsdommen ble opphevet. Dette var den eneste saken der ytringsfrihetsparagrafen ble diskutert i Høyesterett i mellomkrigstiden.