Publikum og presse

Radio- og TV-overføring fra domsavsigelse i saken om strukturerte spareprodukter 22. mars 2013. Foto: Høyesterett

Høyesterett skal på eget initiativ informere allmennheten og massemediene om nye avgjørelser fra avdeling, storkammer og plenum.

Så snart partene er orientert, publiseres avgjørelsene med sammendrag på Høyesteretts nettsider.

Avgjørelsene distribueres i tillegg via epost til de journalister og redaksjoner som har bedt om det og på Høyesteretts twitterkonto - meld deg på her post@hoyesterett.no
Her informeres også om særlig viktige kommende saker, som plenumssaker, storkammersaker og andre saker som antas å ha bred interesse.

På Høyesteretts nettsider publiseres også informasjon om anker som henvises til behandling, og anker over dom som er nektet fremmet.

I saker med stor medieoppmerksomhet avtales prosedyre for fotografering og filming på forhånd.

I tråd med Høyesteretts ønske om åpenhet, vil retten der ikke særlige forhold er til hinder for det, videreføre praksis med å tillate radio og TV-overføring fra rettssaker.

Høyesteretts nettsider er det sentrale element i domstolens kommunikasjon.

I tillegg til avgjørelsene publiseres her informasjon om dommerne, saksforberedelse og ankeforhandlingen, nøkkeltall fra saksbehandlingen og Høyesterett og Høyesteretts Hus.

Medienes behov for rask og presis informasjon stiller særlige krav til Høyesteretts informasjonsvirksomhet. De juridiske spørsmål som skal opp til behandling, er ofte kompliserte, og nyhetsredaksjonene og journalistene kan ha behov for veiledning om hva en avgjørelse innebærer. Høyesterett vil søke å etterkomme dette behovet.

Trådløse internettsoner er tilgjengelige for pressen i begge rettssaler med tilstøtende rom og i resepsjonen. Her finnes også informasjon om dagens og kommende dagers saker.

I januar hvert år inviteres pressen til frokostmøte. Her deltar justitiarius og to av dommerne i tillegg til direktør, assisterende direktør, utredningsleder og informasjonsrådgiver.

Justitiarius supplert av dommerne går igjennom noen av de viktigste sakene fra året som er gått og i året som kommer. Formålet er å bidra til åpenhet og god dialog med redaksjonene og journalistene. Det legges opp til et uformelt møte med meningsutveksling.

Journalister fra hele landet kan delta, og det tilbys i tillegg omvisning i Høyesteretts Hus.

Har du flere spørsmål så kontakt gjerne vår pressekontakt.