Publikum og presse

Radio- og TV-overføring fra domsavsigelse i saken om strukturerte spareprodukter 22. mars 2013. Foto: Høyesterett

Høyesterett skal på eget initiativ informere allmennheten og massemediene om nye avgjørelser fra avdeling, storkammer og plenum.

Så snart partene er orientert, publiseres avgjørelsene med sammendrag på Høyesteretts nettsider.