Ingen saker i Første avdeling mandag 25. juni 2018