Saksliste

Skisse Justisbygningen i Kristiania 1903  Hans Jakob Sparre
Skisse Justisbygningen i Kristiania 1903 Hans Jakob Sparre

Avgjørelse i den enkelte sak vil foreligge omkring tre uker etter ankeforhandlingen og publiseres da på Høyesteretts nettside.

Høyesterett arbeider i to parallelle avdelinger. For anker over dommer som Høyesteretts ankeutvalg tillater fremmet, blir retten satt med fem dommere.  

I visse tilfelle behandles en sak i forsterket rett. Høyesterett settes da i storkammer med elleve dommere eller i plenum med den samlede Høyesterett. 

Dommerne deltar etter en skiftordning i begge avdelinger og i ankeutvalget.

Uke 4

Mandag 21. januar til fredag 25. januar

Les mer

Mandag 21. januar 2019

Ingen saker i avdelingene denne dag

Les mer

Tirsdag 22. januar 2019

Ingen saker i avdelingene denne dag

Les mer

Onsdag 23. januar 2019 kl. 09.00 - Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 18-163837, sivil sak, anke over dom: Gulating lagmannsretts dom av 2. juli 2018. Arbeidsrett. Om beregningsgrunnlaget for permitteringslønn. Permitteringslønnsloven § 4.

Les mer

Torsdag 24. januar 2019 kl. 09.00 - Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 18-131695, straffesak, anke over dom: Borgarting lagmannsretts dom av 11. juni 2018. Om nedre grense for forsøk på voldtekt til samleie.

Les mer

Fredag 25. januar 2019

Ingen saker i avdelingene denne dag

Les mer

Uke 5

Mandag 28. januar til fredag 1. februar

Les mer

Mandag 28. januar 2019

Ingen saker i avdelingene denne dag

Les mer

Tirsdag 29. januar 2019 kl. 09.00 og onsdag 30. januar 2019 kl. 09.00 – kl. 11.45 - Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 18-112942, sivil sak, anke over dom: Borgarting lagmannsretts dom av 16. mai 2018. Tingsrett. Krav om fjerning av bryggeanlegg.

Les mer

Tirsdag 29. januar 2019 kl. 09.00 og onsdag 30. januar 2019 kl. 09.00 - Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 18-096925, sivil sak, anke over dom: Merverdiavgift. Om utbetaling av oppsitt og premiepenger til kusker i travløp er vederlag for avgiftspliktig omsetning.

Les mer

Torsdag 31. januar 2019

Ingen saker i avdelingene

Les mer

Fredag 1. februar 2019 kl. 09.00 - Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 18-163008, straffesak, anke over dom: Borgarting lagmannsretts dom 3. oktober 2018. Om straffutmåling for innførsel av khat

Les mer