Fredag 21. juni 2019 kl. 09.00 - Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 19-058441, straffesak, anke over dom: Borgarting lagmannsretts dom av 18. mars 2019. Grov narkotikaovertredelse. Innførsel av 645 gram kokain.

Sak nr. 19-058441, straffesak, anke over dom:

A

(advokat Lars Erik Skotvedt)

mot

Påtalemyndigheten

Borgarting lagmannsretts dom av 18. mars 2019. Grov narkotikaovertredelse. Innførsel av 645 gram kokain.

2 timer.

Dommere: Øie, Webster, Bull, Falch, Høgetveit Berg