Mandag 27. mai 2019 kl. 09.00 - Onsdag 29. mai 2019 - Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 18-193373, sivil sak, anke over dom: Borgarting lagmannsretts dom av 31. oktober 2018. Skatterett. Gruppesøksmål om eiendomsskatt i Oslo kommune. Ankeutvalget har samtidig besluttet at anke over Borgarting lagmannsretts kjennelse 31. oktober 2018, som er registrert med saksnummer 19-2038SIV-HRET, skal overføres til behandling i avdeling. Sakene er forent til felles behandling.

Sak nr. 18-193373, sivil sak, anke over dom:

I Oslo kommune

(Kommuneadvokaten i Oslo v/ass. kommuneadvokat Trine Riiber) (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Bodil Kristine Høstmælingen) Kommunesektorens organisasjon (partshjelper) (advokat Frode Lauareid)

mot

John Sverre Svensen (grupperepresentant)

(advokat Bettina Banoun)

II

John Sverre Svensen (grupperepresentant)

(advokat Bettina Banoun)

mot

Oslo kommune

(Kommuneadvokaten i Oslo v/ass. kommuneadvokat Trine Riiber) (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Bodil Kristine Høstmælingen)

Kommunesektorens organisasjon (partshjelper)

(advokat Frode Lauareid)

Borgarting lagmannsretts dom av 31. oktober 2018. Skatterett. Gruppesøksmål om eiendomsskatt i Oslo kommune. Ankeutvalget har samtidig besluttet at anke over Borgarting lagmannsretts kjennelse 31. oktober 2018, som er registrert med saksnummer 19-2038SIV-HRET, skal overføres til behandling i avdeling. Sakene er forent til felles behandling.

Totalt: 3 dager

Dommere: Webster, Bergsjø, Arntzen, Falch, Lindsetmo