Onsdag 19. juni 2019 kl. 12.30 - Torsdag 20. juni 2019 kl. 09.00 – kl. 11.45 - Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 19-017044, straffesak, anke over dom: Borgarting lagmannsretts dom av  14.  januar 2019. Om adgang til å dømme for forsøk på trusler der tiltalen gjelder drapsforsøk. Dessuten utmåling av straff for å ha anskaffet og oppbevart våpen i hensikt å begå en forbrytelse, herunder om særdeles skjerpende omstendigheter foreligger.

Sak nr. 19-017044, straffesak, anke over dom:

Påtalemyndigheten

(statsadvokat Geir Evanger)

Bistandsadvokat:

(advokat Erik  Ulvesæter)

mot

A

(advokat Øyvind Bratlien)

Borgarting lagmannsretts dom av  14.  januar 2019. Om adgang til å dømme for forsøk på trusler der tiltalen gjelder drapsforsøk. Dessuten utmåling av straff for å ha anskaffet og oppbevart våpen i hensikt å begå en forbrytelse, herunder om særdeles skjerpende omstendigheter foreligger.

Totalt 1 dag.

Dommere: Øie, Webster, Bull, Falch, Høgetveit Berg