LUKKEDE DØRER - Tirsdag 11. juni 2019 kl. 12.30 - Torsdag 13. juni kl. 09.00-11.45 - Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 18-172371, sivil sak, anke over dom: Borgarting lagmannsretts dom 31. august 2018. Om forelders samvær med barn som er under barnevernets omsorg må avskjæres helt på grunn av bortføringsfare. Forholdet til EMK artikkel 8.

Sak nr. 18-172371, sivil sak, anke over dom:                                                                                          

LUKKEDE DØRER

A

(advokat Olga Valentinovna Belykova Halvorsen)

mot

B

(advokat Ekaterina Reiersen)

Asker kommune (advokat Sverre Larhammer)

Borgarting lagmannsretts dom 31. august 2018. Om forelders samvær med barn som er under barnevernets omsorg må avskjæres helt på grunn av bortføringsfare. Forholdet til EMK artikkel 8.

Totalt 2 dager

Dommere:

Indreberg

Noer

Bergsjø

Arntzen

Thyness