DENNE SAKEN ER HEVET - Tirsdag 18. juni 2019 kl. 09.00 - Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 18-178843, sivil sak, anke over dom: Gulating lagmannsretts dom 5. oktober 2018. Pasientskadeerstatning: Om statens eventuelle erstatningsansvar for medisinsk behandling i utlandet.

DENNE SAKEN ER HEVET - Sak nr. 18-178843, sivil sak, anke over dom:

Rolf Iversen

(advokat Christian Thrane Asserson)

mot

Staten v/Pasientskadenemnda

(advokat Ketil Sørvig)

Gulating lagmannsretts dom 5. oktober 2018. Pasientskadeerstatning: Om statens eventuelle erstatningsansvar for medisinsk behandling i utlandet.

Totalt 2 dager.

Dommere: Endresen, Noer, Bergsjø, Ringnes, Thyness