Tirsdag 21. mai 2019 kl. 09.00 - Torsdag 23. mai 2019 kl. 09.00 - Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 18-179157, sivil sak, anke over overskjønn: Borgarting lagmannsretts overskjønn 9. oktober 2018. Tomtefeste. Om regulering av festeavgift ved forlengelse av feste av tomt til bolighus.

Sak nr. 18-179157, sivil sak, anke over overskjønn:

Mallin Eiendom AS Stiftelsen Karibu

(advokat Carina Orge Borchgrevink Næss)

mot

Marianne Cecilia Lundin mfl.

(advokat Anders Christian Stray Ryssdal)

Møter i saken i medhold av tvisteloven § 30-13: Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet

(Regjeringsadvokaten v/advokat Anders Blakstvedt)

Borgarting lagmannsretts overskjønn 9. oktober 2018 Tomtefeste. Om regulering av festeavgift ved forlengelse av feste av tomt til bolighus.

3 dager.

Dommere: Indreberg, Møse, Kallerud, Bergsjø, Lindsetmo