Tirsdag 4. juni 2019 kl. 09.00 - Torsdag 6. juni kl. 09.00 - kl. 11.45 - Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 18-175510, sivil sak, anke over dom: Eidsivating lagmannsretts dom av 29. juni 2018. Entrepriserett. Om plunder og heft.

 I.

Oppland fylkeskommune

(advokat Arve Martin Bjørnvik)

(advokat Johnny Johansen – rettslig medhjelper)

mot

Hab Construction AS

(advokat Nils-Henrik Pettersson)

II

Hab Construction AS

(advokat Nils-Henrik Pettersson)

mot

Oppland fylkeskommune

(advokat Arve Martin Bjørnvik)

(advokat Johnny Johansen – rettslig medhjelper)

Eidsivating lagmannsretts dom av 29. juni 2018. Entrepriserett. Om plunder og heft.

Totalt 2,5 dag

Dommere: Indreberg, Møse, Noer, Ringnes, Thyness