Meny

I forbindelse med 22.juli-saken er noen gater ved Oslo tinghus regulert for privat biltrafikk.

All forretningsvirksomhet vil i hovedsak gå som vanlig i området rundt Tinghuset. Det kan bli noen utfordringer med varelevering, men politiet ønsker å legge forholdende best mulig til rette for dette.

Følgende gater blir trafikkregulert:

Kristian Augusts gt fra Sehesteds gt retning CJ Hambros plass
Rosenkrantz gt fra Kristian IVs gt retning CJ Hambros plass
Pilestredet fra Kristian IVs gt retning CJ Hambros plass.
Apotekergt fra Pilestredet til Akersgt
Munchs gt fra Keysers gt til Apotekergt
Teatergata mellom C.J. Hambros plass til Munchs gate som i dag er gåate blir sperret for all trafikk.

Kollektivtrafikken blir ikke berørt av disse trafikkreguleringene.

Se kart på politiets nettside.

Siden ble sist oppdatert: 14.08.2012, kl. 10.26