Ansatte

Agder lagmannsrettAgder lagmannsrett ledes av en førstelagmann, som sammen med en lagmann og en administrasjonssjef har ansvaret for den daglige drift.

Domstolen har 23 faste dommere, hvorav 1 jordskiftelagdommer  
1 administrasjonssjef og
13 saksbehandlere.

Lagmannsretten har knyttet til seg et antall ekstraordinære lagdommere. Disse er dommere som er gått av med pensjon og som kan gjøre tjeneste til de fyller 73 år.

Domstolen benytter seg også av dommere fra tingretter, men det kan ikke tilkalles en dommer fra den tingretten som behandlet saken i første instans. I tillegg disponerer lagmannsretten rettsbetjenter på alle rettsstedene. Disse har ansvaret for å bistå i den praktiske gjennomføringen av rettssakene.