Korttidskonstitusjoner som lagdommer ved Borgarting lagmannsret

Utlysningstekst

Korttidskonstitusjoner som lagdommer ved Borgarting lagmannsrett

Det kan bli ledig en eller flere konstitusjoner som lagdommer ved Borgarting lagmannsrett første halvår i 2018. Tiltredelsestidspunkt og varighet etter nærmere avtale.

Domstolen blir ledet av en førstelagmann, og har i tillegg sju lagmenn, 56 lagdommere, direktør og 44 saksbehandlerstillinger. Domstolen har lokaler i Oslo.

Stilling som lagdommer lønnes for tiden med kr. 1 114 000,-. Fra dette trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse for tiden 2 %.

Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur eller master i rettsvitenskap. Søkere må være norske statsborgere. For den som konstitueres, vil det bli krevd uttømmende politiattest.

Ytterligere opplysninger om konstitusjonene kan fås ved henvendelse til førstelagmann Ola Dahl, tlf. 21 55 80 30.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes til Borgarting lagmannsrett, postboks 8017 Dep, 0030 Oslo eller pr. e-post til borgadm@domstol.no.

Søknadsfrist 24. november 2017