Kronikk om situasjonen i Borgarting og underfinansieringen av domstolene

Klassekampen 03.11.2017

Førstelagmann Ola Dahl, direktør Mari Fjærtoft Trondsen og lagdommer Kyrre Grimstad har skrevet kronikk i Klassekampen 3. november 2017 om situasjonen i Borgarting lagmannsrett og underfinansieringen av domstolene. Les kronikken her: