Når går rettssaken

Fasadebilde av Borgarting lagmannsrett

Oversikt over pågående og berammede (fastsatt start-dato) rettssaker.

I menyen til venstre finnes to oversikter over rettssakene i tingrettene og lagmannsrettene. En for pressen og én for publikum. Oversikten viser både pågående og planlagte (berammede) rettssaker.

Lenke til saklisten for Norges Høyesterett.

Vær oppmerksom på at det i langvarige saker av og til legges inn dager uten rettsmøte. Det er imidlertid ikke sikkert dette framgår av berammingslisten.