Meny

Denne siden inneholder skjema for deg som har hatt oppdrag  i retten.

For vitner, jurymedlemmer og meddommere:

Skjema for reiseregning, godtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste (word)

Salærfastsettelse og vitnestevning

Salærfastsettelse for advokater, tolker og sakkyndige (regjeringen.no)


Andre skjema:

Se nettstedet regjeringen.no/jdskjema.

 

Siden ble sist oppdatert: 15.11.2013, kl. 15.09