Om Eidsivating lagmannsrett

Eidsivating lagmannsrett er en av landets seks lagmannsretter. Domstolen har sitt sete i Hamar tinghus, Østregate 41, Hamar.

Hamar tinghus, fasadeÅpningstid 08.00 - 15.00

Kontor: Østregt. 41, Hamar
Postadresse: Postboks 4450, 2326 Hamar
Sentralbord: 61 99 12 00
E-post: elag@domstol.no

 

Lagmannsrettens hus, Eidsvollveien 150, Eidsvoll
er kun betjent/åpen når rettsmøter pågår her.

  

Om domstolen

Lagmannsretten har faste rettssteder for saker som behandles med jury. Saker fra Hedmark og Oppland lagsokn behandles på Hamar og Lillehammer. Saker fra Romerike lagsokn behandles på Eidsvoll i Lagmannsrettens hus. Straffesaker som ikke behandles med jury, avvikles på det sted innen lagsoknet som er mest hensiktsmessig. Det samme gjelder sivile saker og overskjønn.

I forbindelse med toinstansreformen i strafferettspleien i 1995, ble Eidsivating lagdømme delt ved at Oppland, Hedmark og Romerikskommunene i Akerhus, ble opprettet som eget lagdømme med sete på Hamar. Den nye lagmannsretten var operativ fra 1. august 1995.

Rettssal

Sal 9 (Jurysalen), Hamar tinghus

Innenfor lagmannsrettens jurisdiksjonsområde er følgende 10 førsteinstansdomstoler:

Hedmarken tingrett, Hamar
Glåmdal tingrett, Kongsvinger
Sør-Østerdal tingrett, Elverum
Nord-Østerdal tingrett, Tynset
Sør-Gudbrandsdal tingrett, Lillehammer
Nord-Gudbrandsdal tingrett, Vågå
Gjøvik tingrett, Gjøvik
Valdres tingrett, Fagernes
Nedre Romerike tingrett, Lillestrøm
Øvre Romerike tingrett, Eidsvoll

Ved siden av de alminnelige domstoler virker jordskifterettene. Jordskiftedømmene følger lagdømmegrensene, men slik at Eidsivating jordskiftedømme omfatter både Eidsivating og Borgarting lagdømmer.