Ansatte

Lagmannsretten ledes av førstelagmannen som sammen med lagmannen og administrasjonssjefen har ansvaret for den daglige drift. Embetet har 15 faste dommerembeter (inkludert 1 jordskiftelagdommer), administrasjonssjef, 9 saksbehandlerstillinger og 1 jordskifteutreder.

Førstelagmann Sverre Nyhus, konstituert lagmann Nina Sollie og administrasjonssjef Jan Ferger utgjør lagmannsrettens lederteam.