Om Gulating lagmannsrett

Bilde fra Gulating lagmannsrett, kunst på vegg

Gulating lagmannsrett er en av seks ankedomstoler i Norge. Domstolen har sete i Bergen. Lagdømmet omfatter vestlandsfylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Oppgavene er i hovedsak å ta stilling til privatrettslige tvister og avsi dom i straffesaker. 

Åpningstid: 08.30-15.00
Telefon: 55 69 39 00  -  Telefaks: 55 69 39 01 
Gulatings plass 1, Bergen
Postadresse: Postboks 7414, 5020 Bergen
E-post: gulating@domstol.no

Telefon Stavanger-kontoret: 51 29 90 80


Om domstolen


Høsten 2011 ble nytt bygg for Gulating lagmannsrett, sentralt plassert i Bergen på Gulatings plass 1, tatt i bruk. Offisiell åpning var 2. november 2011.

Nye Gulating

Inngangsskilt

 

Bilder fra bygget

InngangInngangsparti (utenfra)

 

UtgangInngangsparti (innenfra)

 

HallHall

 

Tavle
Skilt ved inngangen

Rettssal 1A
Rettssal 1A

Rettssal 1B
Rettssal 1 B

 

SittegruppeSittegruppe

 

Hall
Hall

 

Mot UlrikenUtsikt mot Ulriken


Nye Gulating kveld
Foto: MIR.

Les mer om arbeidet med bygget.

 

I straffesaker fra Rogaland er Stavanger rettssted, men når det er tjenlig kan lagmannsretten også sette rett andre steder. I sivile saker er det faste rettssteder for hvert lagsokn i sivile saker: Hordaland, Sogn og Fjordane: Bergen, Florø og Nordfjordeid. Rogaland: Stavanger og Haugesund.

Sivile saker blir likevel gjerne lagt til andre steder i distriktet når det er praktisk, ofte etter ønske fra partene. Mange av sakene i Rogaland gjennomføres i Stavanger, der lagmannsretten har egne kontor og tre rettssaler i 3. etasje i Stavanger tinghus. Dessuten leier lagmannsretten lokaler i Handelens Hus i Kongsgaten 10. Det er ansatt en kontormedarbeider i Stavanger for blant annet å yte bedre tjeneste til media og andre.

Årsmeldinger: 2017  2016  2015  2014  2013 2012 2011