Ansatte

Blomstervase

Hålogaland lagmannsrett ledes av en førstelagmann som sammen med en lagmann og en administrasjonssjef har ansvaret for den daglige drift.

Domstolen har i tillegg 15 faste lagdommere og 9 saksbehandlere. Syv av de faste utnevnte lagdommerne er kvinner.

Lagmannsretten har knyttet til seg et antall ekstraordinære lagdommere. Disse er dommere som har gått av med pensjon.

Domstolen benytter seg også av dommere fra tingretter eller andre lagmannsretter. Lagmannsretten er pålagt å bruke minst to faste lagdommere i hver sak. Det kan ikke tilkalles dommere fra den tingretten som behandlet saken i første instans.

Oversikt over ansatte.