Kort historikk

Indre Finnmark tingrett ble etablert 01.01.2004, som et resultat av forslag fra domstolkommisjonen. Forslaget ble fulgt opp av førsteinstansutvalget og gjennomførte dette som en del av strukturendringene for tingrettene, offisiell åpning var 23. juni 2004.