Meny

Innstillingsrådet gir innstillinger til alle faste dommer- og domstollederstillinger i alle tre rettsinstanser i de alminnelige domstoler (med unntak for Høyesterettsjustitiarius) og i jordskifterettene. Innstillingsrådet gir videre innstilling eller gjør beslutninger ved de fleste dommerkonstitusjoner. Innstillingene gis til Kongen i statsråd, som foretar utnevningene. Innstillingene framkommer i protokoller som blir signert i møtene.

Siden ble sist oppdatert: 03.08.2016, kl. 12.08