Meny

Oversikt over utlyste dommerstillinger.

Frostating lagmannsrett - 6 måneders konstitusjon som lagdommer. Søkn.frist 25. mai 2017

Nord-Gudbrandsdal tingrett og Sør-Gudbrandsdal tingrett. Eitt embete og ein konstitusjon som tingrettsdommar. Søkn.frist 29. mai 2017

Marnar jordskifterett og Aust-Agder jordskifterett. Embete som jordskifterettsleder. Søkn.frist 2. juni 2017

Hedemarken og Sør-Østerdal jordskifterett og Glåmdal jordskifterett. Embete som jordskifterettsleder. Søkn.frist 2. juni 2017

Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterett og Nord-Gudbrandsdal jordskifterett. Embete som jordskifterettsleder. Søkn.frist 2. juni 2017

Sunnfjord og Ytre Sogn jordskifterett og Indre Sogn jordskifterett. Embete som jordskifterettsleiar. Søkn.frist 2. juni 2017

Nord- og Midhordland jordskifterett og Indre Hordaland jordskifterett. Embete som jordskifterettsleiar. Søkn.frist 2. juni 2017

Siden ble sist oppdatert: 19.05.2017, kl. 15:07