Meny

 

Borgarting lagmannsrett. Embete som lagdommer. Søkerliste

Gjøvik tingrett. Embete som tingrettsdommer. Søkerliste 

Moss tingrett. Konstitusjon som tingrettsdommer. Søkerliste

Drammen tingrett. Ett, eventuelt to embeter som tingrettsdommer. Søkerliste

Bergen tingrett. Konstitusjon som tingrettsdommar. Søkjarliste 

Vest-Telemark tingrett. Konstitusjon som sorenskriver. Søkerliste

Bergen tingrett. Konstitusjon som sorenskrivar. Søkerliste

Lofoten tingrett og Salten tingrett. Embete som tingrettsdommer. Søkerliste

Nedre Romerike tingrett. To embeter som tingrettsdommer. Søkerliste

Nordmøre tingrett. Embete som sorenskrivar. Søkjarliste

Nord- og Midhordland jordskifterett og Indre Hordaland jordskifterett. Kst. som jordskiftedommer. Søkerliste

Salten tingrett og Lofoten tingrett. Embete som sorenskriver. Søkerliste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siden ble sist oppdatert: 13.12.2017, kl. 08.18