Meny

Innstillingsrådet har utarbeidet Innstillingsrådets praksis/policynotat som her er tilgjengelig i PDF-format.  Punktene i notatet er enkeltvis knyttet inn i de ulike punktene i Søknadsprosessen.

Det er også utarbeidet informasjonsskriv til domstolledere:
Informasjon til domstolledere om fremgangsmåte ved utnevninger og konstitusjoner av dommere. 

 

Siden ble sist oppdatert: 01.08.2017, kl. 13.53