Meny

Her finner du lenker til et utvalg nettsteder med informasjon som kan ha allmenn interesse, og som kan være aktuell i forbindelse med jordskifte.

Arkivverket
Arkivverket oppbevarer til sammen ca. 174.000 hyllemeter arkivmateriale.

Lovdata.no
Her kan du blant annet finne lover og forskrifter.

Stortinget.no
Informasjon om og fra Stortinget.

Den virtuella floraen
Svensk flora som også innholder norske navn. Et prosjekt ved Naturhistoriska riksmuseet i Sverige.

ODIN
Informasjonstjeneste fra regjeringen og departementene
Skog.no
Websiden til Norges skogeierforbund.
norge.no
Offentlig informasjon og tjenester

Jordskifteloven på engelsk
Uoffisiell utgave av jordskifteloven på engelsk - fra 1985 (UiO)

Rettskildesøking
Om rettskilder, og hvordan finne fram i disse.

Beiterett
Prosjekt beiterett. En nyttig side om beiterett laget av tidsskriftet Norsk sau og geit.

Jus
Fellesside for Advokatforeningen og juristforbundet.

Normaler for landbruksveger
Utarbeidet av Landbruks- og matdepartementet.

 

Juridisk Nettviser
Pekersamlinger for ca. 60 juridiske fagområder.

Matrikkelutkastet av 1950
Matrikkelutkastet fra 1950 er en samling av omtrent 85.000 lister over fast eiedom i Norge.
   

Siden ble sist oppdatert: 26.01.2018, kl. 09.48