Hvordan kreve sak?

kreve sak 4.jpg

På disse sidene finner du skjema for å kreve en sak for jordskifteretten.

Giro, med KID, for innbetaling av inngangsgebyr vil bli tilsendt når jordskifteretten har mottatt krav om sak

Du vil finne informasjon om sakstyper og annet på disse sidene.

Din lokale jordskifterett kan bistå ved utfylling av skjemaet. Kontakt gjerne jordskifteretten for bistand når du skal kreve sak.

Dersom du er part i en sak for jordskifteretten, men ikke kan møte i retten selv, har du mulighet til å stille med en stedfortreder. Forutsetningen er at stedfortreder har en fullmakt som er underskrevet av deg. Fullmakten gir den som representerer deg rett til å foreta prosesshandlinger på dine vegne. Dette kan for eksempel innebære å møte på rettsmøter, inngå rettsforlik og motta innkallinger og forkynninger i saken.

Fullmaktskjema finner du her.

Saksforberedelser og dokumentkilder

Grenser og rettigheter er av sentral betydning i de sakene jordskifteretten behandler. Det er partenes ansvar å finne dokumentasjon for sine påstander.

Aktuelle dokumenter kan være:

- Protokoll for skylddelingsforretning (vanlig for eiendommer skilt ut før 1980)

- Målebrev med tilhørende kart (vanlig for eiendommer skilt ut fra og med 1980)

- Protokoll og kart fra tidligere jordskifter/utskiftninger

- Kart av eldre dato, for eksempel Økonomisk kartverk (ØK)

- Flyfoto av eldre dato

Alle eiendommer i Norge har et eget grunnboksblad. Dette gir oversikt over hvilke dokumenter som er tinglyst på eiendommen. Arkivverket har skanna tinglyste dokument frem til ca. 1950, se www.digitalarkivet.no.

Der kan du finne blant annet skylddelingsdokumenter og skjøter. Dokumentene ligger i kronologisk rekkefølge.
Gå inn på Digitalarkivet/Skannede pantebøker og panteregistre. Se under Lenker Velg Pantebok og deretter fylke og eventuelt embete. Pantebøkene ligger angitt med årstall og sortert etter Sorenskriverembete.

Originaldokumentene kan du bestille kopier av fra Statsarkivet i Bergen og Statens Kartverk på Hønefoss.